Aanpassing maatregelen Corona-virus

Op 28 september 2020 heeft de Rijksoverheid verscherpte maatregelen bekendgemaakt met betrekking tot het Corona-virus, die met ingang van 29 september 18.00 uur van kracht zijn.

Deze brief is bedoeld als leidraad om duidelijkheid te brengen over de gevolgen voor activiteiten voor uw vereniging en hoe de aangescherpte maatregelen hierop betrekking hebben.

Algemeen advies

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen waarin er landelijk sprake is van een exponentiële toename van COVID-19 besmettingen benadrukt de KNMO nogmaals het belang van de toepassing van het protocol. Iedereen heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor een verantwoorde, veilige situatie. De specifieke locatie en situatie van de vereniging vraagt mogelijk om meer maatwerk bij toepassing van het protocol. Voor advies en ondersteuning staan wij graag klaar.

Gevolgen aanpassingen maatregelen per 29 september 2020

Regels bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren

Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars), zoals toneelspelers, dansers en acteurs, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden.

  • Buiten de eigen woning geldt dat u met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee). Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen.
  • Het maximale aantal bezoekers is binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen.
  • Er geldt een uitzondering op het maximum aantal van 30 personen binnen voor cultuur-, kunst-, muziek-, en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.
  • Het is niet toegestaan om (dans)wedstrijden met publiek te organiseren.
  • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
  • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.

Wanneer de van kracht zijnde noodverordening in de Veiligheidsregio waaronder de vereniging valt geen specifieke uitzondering heeft opgenomen voor de activiteit of de locatie betekent dit :

  • Muziekrepetities zijn toegestaan tot een maximaal aantal bezoekers van 30 personen in de binnenruimte en een maximaal aantal personen van 40 buiten.
  • Het maximum van 30 personen is niet van toepassing op ‘jeugd-activiteiten’ voor personen tot 17 jaar.
  • Concerten geven is toegestaan, maar mag het maximum aantal personen (inclusief het orkest zelf) voor een binnenruimte niet overschrijden, tenzij de locatie hiervoor een uitzondering heeft.

De algemene richtlijnen van het RIVM en het KNMO protocol blijven onverkort van kracht. Morgen zullen we de huidige maatregelen verwerken en een update van het protocol publiceren.

Over gezelschappen en samenkomsten

Er lijkt enige verwarring te zijn ontstaan met betrekking tot de begrippen “gezelschap” en “samenkomsten”. Een gezelschap is een ‘groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden’ dit kan zijn een club vrienden die naar een restaurant gaan of een familie. Een samenkomst kan bestaan uit meerdere groepen. De omvang van een gezelschap is vanaf 29 september beperkt tot maximaal 4 personen.
Orkesten/koren zijn uitgezonderd van dit maximum: zij mogen dus wel met meer dan 4 mensen als groep ergens aan deelnemen. Het maximum van 30 mensen binnen en 40 buiten voor samenkomsten is wel van kracht.

Lokale afstemming

De Veiligheidsregio’s en gemeenten hebben een belangrijke rol in de uitvoering van de aangescherpte maatregelen. Activiteiten met meer dan 30 personen in de binnenruimte of 40 personen in de buitenruimte zijn gebonden aan een ontheffing die lokaal plaatsvindt. Het is mogelijk dat er afwijkingen zijn of gaan ontstaan tussen de verschillende Veiligheidsregio’s. Wij adviseren dan ook om kennis te nemen van de actuele situatie in uw regio.

Tot slot

We realiseren ons dat het wederom veel van iedereen vraagt. Het is teleurstellend dat ondanks alle inspanningen die velen van u hebben verricht, het aantal besmettingen desondanks zorgelijk stijgt waardoor nieuwe maatregelen nodig zijn. De sector kenmerkt zich echter door een hoge mate van verenigingskracht en solidariteit. En alleen samen kunnen we deze strijd winnen. Ik wens u veel sterkte met de uitvoering.

Als er nog verdere vragen of opmerkingen zijn dan vernemen we dat graag.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de KNMO,

Bart van Meijl
Voorzitter KNMO

Deel dit bericht op social media:

Dit bericht is geplaatst in Algemeen.

Reacties zijn gesloten.