Over KNMO

De vereniging Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is de landelijke belangenorganisatie voor de instrumentale amateurmuziek c.a. en stelt zich ten doel:
het op landelijk niveau bevorderen van de (amateurmuziek) muziekbeoefening en aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening en het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden en de daarbij aangesloten verenigingen.

De KNMO wil dit doel bereiken door
a. het onderhouden van contacten met de media, bedrijfsleven, overheid, politiek en landelijke organisaties die werkzaam zijn op het terrein van muziekbeoefening in de meest ruime zin van het woord, het organiseren van informatiebijeenkomsten, het verzorgen van promotionele activiteiten;
b. het samenstellen van wedstrijdreglementen voor alle soorten concoursen en wedstrijden;
c. het samenstellen van repertoria voor de concoursen en wedstrijden;
d. het organiseren van kampioenswedstrijden;
e. het onderhouden van een lijst van juryleden;
f. het beschikbaar stellen van raamleerplannen voor examens voor alle onderdelen van het werkveld van de KNMO;
g. het beschikbaar stellen van eretekenen voor bijvoorbeeld jubilerende muzikanten;
h. het uitgeven van een periodiek voor alle verenigingen (Klankwijzer);
i. het uitreiken van de KNMO-Award (vanaf 2018)
j. en overige zaken ten behoeve van de belangenbehartiging
en verder samenwerking met andere (muziek)organisaties in binnen- en buitenland.

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: Bart van Meijl – Utrecht,  voorzitter@knmo.nl
Secretaris: vacature, secretaris@knmo.nl
Penningmeester: Sander Simmelink – Duiven, penningmeester@knmo.nl
Dagelijks Bestuurslid: Erik Kobes – Vriezenveen, e.kobes@knmo.nl

Algemeen Bestuur:

Bart van Meijl
Erik Kobes
Sander Simmelink
Wout Eshuis (MGD)
Johan Meesters (OMF)
Jack Stolp (OBM)
Rob van Tuil (MBGF)
Arnold van Workum (MNHU)
Johan Jansen (a.i. ZHBM)
Peter Koeman (ZMB)
Leonie Heezemans (BBM)
Bart Nijs (waarnemend LBM)
Manon Pelzer (LBT)
Eddy Tulp (FASO)
Otine van Erp (NOVAM)

Adviseur van het algemeen bestuur:

Johan Jansen (doelgroep blaasmuziek)
Paul Doop (doelgroep CGN)
Ingrid Diender (kernteam KNMO-NTSB)
Hans van den Broek (interim) (kernteam NBTA)
Lex Boon (doelgroep SMP)
Hanneke van Dongen-Hermans (generieke commissie E&J)

 

De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie is de belangenorganisatie voor instrumentale amateurmuziek in Nederland. ​Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven bestuursleden. ​Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. De KNMO hanteert de Code of Cultural Governance en daarom publiceren wij transparant bij welke organisaties onze bestuursleden nog meer betrokken zijn.
Nevenfuncties DB KNMO 2023 02 06

Download hier Governance-Code-Cultuur-2019_NL_download-versie.pdf