PR en communicatie

Generieke Commissie PR en communicatie

Deze commissie zorgt er samen met regionale en categorale muziekbonden en doelgroepen voor dat de sector beter op de kaart wordt gezet.
Dat doen zij onder andere door verschillende communicatiekanalen en -middelen te faciliteren en door kennis over PR en communicatie te delen. Elk half jaar is er met vertegenwoordigers van alle bonden en doelgroepen een brainstormsessie over een specifiek onderwerp.

Contactpersoon Generieke Commissie PR en communicatie
info@knmo.nl