Beleidsplan KNMO 2015 – 2020

Op donderdag 2 juli presenteerde voorzitter Bart van Meijl tijdens de algemene ledenvergadering van de KNMO in Utrecht het Beleidsplan 2015-2020.
Amateurkunst in het algemeen en amateurmuziek in het bijzonder, is een belangrijk element van onze maatschappij. Muziekverenigingen vormen jonge mensen, bieden een thuis aan hun leden en ze leveren een bijdrage bij feestelijke gelegeneheden in hun gemeenschap. Aan muziek beleven veel mensen veel plezier. Amateurmuziek levert een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. Dit beleidsplan laat zien wie de KNMO is, wat de organisatie doet en wat haar ambities zijn.

Download hier de integrale tekst

Download KNMO Policy Plan 2015 – 2020 – Summary