LBM – Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen – LBM

Bestuur Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

  • Vacant – voorzitter
  • Dorrie Besouw – vice-voorzitter
  • Bart Nijs – secretaris
  • Stefan Prevoo – penningmeester

LBM Organisatie

  • Stichting Klankkleur
    t: 045 782 0520
    e: info@klankkleurlimburg.nl
  • Het correspondentie- en bezoekadres van Stichting Klankkleur Limburg is Oliemolenstraat 60, 6416 CB Heerlen.