Over Mars en show

Update n.a.v. maatregelen 28 september 2020
Ook voor Mars- en Showrepetities geldt op dit ogenblik dat er maximaal 30 personen binnen en 40 personen buiten mogen repeteren. Uitzondering is er voor dit aantal bij jeugdorkesten die volledig bestaan uit jongeren tot en met 17 jaar.  lees de volledige brief van 29 september (Aanpassing maatregelen Corona-virus)

Gedeelte uit de infobrief d.d. 9 september 2020 (lees de volledige brief)

Show repetities en mars repetities / uitvoering show (in de mars- en showsector)
We krijgen met regelmaat vragen van orkesten, actief in de mars- en showsector, hoe om te gaan met de afstanden bij mars- en showrepetities zowel binnen als buiten.
We richten ons hieronder op de geadviseerde afstanden bij mars- en show repetities en uitvoeringen in zowel de binnen-situatie (sporthal etc.) en buiten-situatie (sportvelden etc.). In alle gevallen dienen de algemene richtlijnen in het KNMO protocol met betrekking tot hygiëne-voorschriften en groepsvorming etc. te worden gevolgd.

Show (repetities en uitvoeringen zowel binnen als buiten)
Voor deze verenigingen die het uitvoeren van een show tot hun hoofdtaak rekenen zijn de afstanden tot elkaar een serieuze blokkade om hun activiteiten te hervatten. Bij show (repetities/uitvoeringen) is er in vrijwel alle gevallen sprake van wisselende formaties binnen het show-concept en geen sprake van een constante situatie. De overheid heeft zich niet expliciet uitgesproken over showuitvoering (en het is ook niet de verwachting dat zij dit zullen gaan doen). Echter er is een uitzondering gemaakt voor sport, acteren en dans. Bij deze laatste disciplines is een uitzondering opgenomen met ingang van 1 juli 2020 met betrekking tot de ‘1,5 meter richtlijn’.
Mede in overleg met de autoriteiten stelt de KNMO dat repetities en uitvoering van ‘shows’ in de mars- en showsector in zowel de binnen- als de buitensituatie kunnen worden hervat met toepassing van de uitzondering die ook voor sport, acteren en dans van toepassing is. Uiteraard dienen de richtlijnen rond groepsvorming en ventilatie in de binnenruimte in acht te worden genomen. Ook hier gaat het wederom om orkesten/verenigingen met personen van > 18 jaar aangezien de algemene richtlijn voor personen tot 18 jaar reeds de ‘1,5 meter’ regel opheft.

Mars (repetitie en uitvoeringen zowel binnen als buiten)
Voor mars-uitvoeringen waarbij het orkest in een vaste formatie zich (lopend) voortbeweegt dienen de afstanden zoals die zijn aangegeven in het KNMO protocol te worden gevolgd (1,5 meter c.q. 2 meter). Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen personen tot 18 jaar en personen vanaf 18 jaar (zie matrix hierboven). Uiteraard erkennen we dat in de sportsector ogenschijnlijk meer toegestaan zou zijn, aangezien in de sportsituatie geen onderlinge afstand wordt gehanteerd. Het verschil is echter dat tijdens het sporten eventueel contact kortstondig is en daarmee lijkt er een verminderd risico. Bij mars-uitvoeringen beweegt het orkest zich in een (vrij) constante formatie voorwaarts en is het (nog) niet duidelijk in hoeverre het musiceren in deze vorm tot besmettingsrisico’s zal leiden. Zodoende adviseren we bij deze vorm vooralsnog de geadviseerde afstanden te hanteren.

Kijk voor het actuele protocol op www.knmo.nl/protocol

Deel dit bericht op social media:

Dit bericht is geplaatst in Algemeen.

Reacties zijn gesloten.