Educatie & Jeugdbeleid & examenbureau

De Generieke commissie Educatie & Jeugdbeleid houdt zich bezig met doelgroepoverstijgend beleid op o.a. het terrein van opleidingen en examinering.

Klik hier voor de contactgegevens van het landelijk examenbureau.