Educatie & Jeugdbeleid & examenbureau

De Generieke commissie Educatie & Jeugdbeleid houdt zich bezig met doelgroepoverstijgend beleid op o.a. het terrein van opleidingen en examinering.

Klik hier voor de contactgegevens van het landelijk examenbureau.

Op de speciale jeugdwebsite is veel informatie te vinden.