Bonden

Bij de KNMO zijn de volgende regionale bonden aangesloten:

 • Muziekbond Groningen en Drenthe: MGD
 • Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân: OMF
 • Overijsselse Bond van Muziekverenigingen: OBM
 • Muziekbond Gelderland-Flevoland: MBGF
 • Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht: MNHU
 • Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen: ZHBM
 • Zeeuwse Muziek Bond: ZMB
 • Brabantse Bond van Muziekverenigingen: BBM
 • Limburgse Bond van Muziekgezelschappen: LBM
 • Limburgse Bond van Tamboerkorpsen: LBT

Bij de KNMO zijn de volgende categorale nationale organisaties aangesloten:

 • Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten: FASO
 • Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica: NOVAM
 • Bigbands Forever: Bigbands Forever