Examenbureau / ROA

Landelijk examenbureau van start

Op 1 september 2015 is een begin gemaakt met de inrichting van een landelijk examenbureau.

Het examenbureau is een uitvloeisel van de samenwerking tussen Cultuurconnectie en de KNMO, waaruit de ROA (Regiegroep Opleiding Amateurmuziek) is ontstaan. ROA wordt geadviseerd door het LKCA. Het examenbureau is ondergebracht bij het kantoor van de KNMO. De werkzaamheden worden verricht door Ingrid de Vries. Ingrid is aanwezig op dinsdag en donderdag. U wordt van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden via de KNMO-Klankwijzer nieuwsbrief en deze website.

Contactgegevens landelijk examenbureau en tevens postadres van de ROA:

KNMO Utrecht

Ingrid de Vries
werkdagen:  di, do
Ganzenmarkt 6
3512 GD  UTRECHT
t 085 – 7822810 / 085 – 7822814
e info@knmo.nl

www.knmo.nl

 

Landelijk examenbureau en diplomastelsel
Donderdag 5 maart 2014 vond de ondertekening plaats van het convenant over de realisatie van een landelijk examenbureau en diplomastelsel, door Bart van Meijl namens de KNMO en Jan Brands namens Cultuurconnectie. Een mijlpaal en een flinke stap voorwaarts. De KNMO als grote landelijke muziekorganisatie werkt hierin voortaan nauw samen met de branchevereniging voor muziekscholen en centra voor de kunsten. Er zal ook gekeken worden hoe andere opleidingsorganisaties kunnen aansluiten. Immers, lang niet overal is nog een muziekschool voorhanden. Deze samenwerking is verheugend. Het doel is kwalitatief goede (instrumentale) muziekeducatie, overal bereikbaar in Nederland voor wie er aan wil deelnemen. Namens het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) werkt ook Jan van den Eijnden actief hieraan mee.