Diensten

De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) stelt zich als overkoepelende muziekorganisatie ten doel:
het op landelijk niveau bevorderen van de (amateurmuziek) muziekbeoefening en aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening en het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden en de daarbij aangesloten verenigingen.

Landelijke krachtenbundeling binnen de nieuwe koepelorganisatie gaat uit van ontwikkeling van gezamenlijk (landelijk geldend) beleid op terreinen waarvan dit wenselijk dan wel noodzakelijk geacht wordt. Bij de ontwikkeling van inhoudelijk beleid ligt de focus op kwaliteit, kwaliteitsverbetering en het leren van elkaar.

In het kader van belangenbehartiging wordt nadrukkelijk gewerkt aan netwerk-activiteiten en samenwerking met andere belangenbehartigende en ondersteunende instanties en een positieve profilering van de sector amateur(blaas)muziek in Nederland. De KNMO wil als landelijke koepelorganisatie ook de contacten met onder meer de overheden, de VNG en de landelijke fondsen intensiveren en versterken.

De KNMO spant zich in om de verenigingen zaken op maat aan te bieden, zoals educatie, fiscale adviezen, het regelen van Buma-aangelegenheden, adviezen voor de professionalisering van de verenigingsbesturen, PR en communicatie.
Onder verantwoordelijkheid van de KNMO wordt Klankwijzer uitgegeven, het magazine voor de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector in Nederland.

Om de doelstelling te bereiken zijn er binnen de organisatie dagelijks vele vrijwilligers actief (bestuurs- en commissieleden). Daarnaast is er het KNMO-kantoor dat professionele ondersteuning verleent.

KNMO-kantoor
Het KNMO-kantoor is het aanspreekpunt voor de aangesloten bonden en hun verenigingen. De medewerkers op het kantoor verrichten onder meer de volgende werkzaamheden:

  • ledenadministratie KNMO
  • ledenadministratie Klankwijzer
  • nota’s voor de aangesloten verenigingen
  • boekhouding KNMO
  • alle secretariaatswerkzaamheden van de KNMO
  • informatie over het KNMO-verzekeringspakket
  • bemiddeling voor en advisering van verenigingen.

Klik hier voor de contactgegevens en openingstijden van de KNMO.