OMF – Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân

Organisatie van Muziekverenigingein in Fryslân – OMF

Inlichtingen: www.omfryslan.nl

Dagelijks Bestuur Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân  (OMF)

Voorzitter
Johan Meesters
Watzemawei 18
8406 EN TIJNJE
mobiel: 06-10362506
e-mail: johanmeesters@ziggo.nl

Secretaris
Greta van Hes
Willem Barendszstraat 6
8531 KW   Lemmer
Tel: 06-270 158 23
e-mail: G.vanhes@hotmail.com

Penningmeester
Vacant

Blaasmuziek
Doeke bij de Leij
Peinserwei 4/A
8811 HK Ried
tel: 0517-269481
e-mail: doekebijdeleij@hotmail.nl

Show, mars en percussie SMP
Hendrik Buwalda
Valkstraat 18
8917 EH  Leeuwarden
Mob:  06- 102 271 44
E-mail: hendrikbuwalda@outlook.com

Majorette, twirl en Colorguard MTC
Dorothe Visbeek – Bonthuis
Oostend 27
8748 AL  WITMARSUM
tel. 06-48213869
e-mail: mdbonthuis@hotmail.com

Jeugd en Educatie
Wiekie Kolthof
Salverderweg 24
8801 AZ Franeker
tel.0517-391446
mobiel: 06-50855790
e-mail: w.kolthof.zwart@gmail.com