OMF – Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân

Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân – OMF

Inlichtingen: www.omfryslan.nl

Dagelijks Bestuur Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân

  • Johan Meesters  – voorzitter
  • Dorothé Visbeek-Bonthuis – secretaris, secretaris@omfryslan.nl
  • vacature – penningmeester
  • Eveline van Kempen – financiële administratie

Bestuursleden Doelgroepen:

  • Anne Albada – Blaasmuziek
  • Hendrik Buwalda – SMP
  • Dorothé Visbeek-Bonthuis – MTC
  • Jan Sietse Haarsma – Jeugd & Educatie
  • Tsjikke Mollema –  examensecretaris