OMF – Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân

Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân – OMF

Inlichtingen: www.omfryslan.nl

Dagelijks Bestuur Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân

  • Johan Meesters  – voorzitter
  • Greta van Hes – secretaris
  • Jan Sietse Haarsma – penningmeester
  • Eveline van Kempen – financiële administratie

Bestuursleden Doelgroepen:

  • Doeke bij de Leij – Blaasmuziek
  • Hendrik Buwalda – SMP
  • Dorothe Visbeek-Bonthuis – MTC
  • Jitze van den Berg – Jeugd & Educatie / examensecretaris