KNMO Kennisbank

De KNMO Kennisbank

De Kennisbank is een vergaarbak van alle kennis en ervaring die is opgedaan bij verschillende instanties in ons land en bij de regionale en categorale muziekbonden en hun verenigingen. De KNMO kennisbank wil een interactief platform zijn, dus heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen, mail dan naar info@knmo.nl.

Op de KNMO Kennisbank vindt u informatie over:

 • bestuur-organisatie
  • Back2Basics – modern besturen: hier is een aantal filmpjes te bekijken voor bestuurders.
  • De Governance Code Cultuur 2019 (aanbevelingen voor het goed besturen van een vereniging).
  • Het belang van netwerken.
  • Ontwikkelen jeugdbeleid: de LBM organiseerde een workshop om muziekverenigingen te helpen bij het ontwikkelen van jeugdbeleid.
  • Het rapport ‘Passend Besturen’.
  • Van samenwerken tot fuseren: Toon Peerboom, vice-voorzitter van de KNMO gaf hierover een workshop.
 • communicatie
  • Welk communicatiemiddel gebruik je voor welk doel.
  • Wat staat er in een communicatieplan.
  • Interne communicatie: hoe zorg je ervoor dat leden betrokken blijven.
 • corona
  • Alle relevante informatie over de coronacrisis. O.a. wat zijn de huidige maatregelen; het protocol; hoe organiseer je online activiteiten, repeteren met Zoom.
 • financien
  • BTW: waar krijg je als vereniging mee te maken? Download de notitie BTW vragen & antwoorden voor amateurverenigingen.
  • Extra inkomsten via acties / crowdfunding / nationale muziekloterij.
  • Fondsenwerving: hulp nodig? Download de handleiding voor verenigingen.
  • Schenking en nalatenschap: wat zijn de regels voor een ANBI en een SBBI.
  • Sponsoring.
  • Subsidies. Download hier o.a. de subsidieaanbeveling van de KNMO.
 • gedrag
  • Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA).
  • Een 5 stappenplan voor het ontwikkelen van een preventiebeleid ter voorkoming van seksueel misbruik.
  • Stop pestgedrag.
  • Vertrouwenspersoon.
 • gezondheid
  • Gehoorbescherming en hoe voorkom je gehoorschade.
  • Omgaan met stress.
  • Profs helpen amateurs: hoe kan jij je als amateurmuzikant in vorm houden.
  • Voorkom pijn en blessures.
 • inclusiviteit
  • Jeugdfonds laat kinderen niet aan de kant staan.
  • Samen dementievriendelijk. Volg de gratis workshop ‘GOED omgaan met dementie in je vereniging’.
  • Slag & Vlag voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur zorgt ervoor dat volwassenen die in Nederland onder of rond het bestaansminimum leven, mee kunnen doen aan sport en cultuur.
 • jeugd
  • Hoe bind je jeugdleden? Bekijk het Beleidsplan Educatie en Jeugd.
  • Welke lesmethoden zijn voorhanden. Hier is informatie te vinden over o.a. Yamaha blazersklas, Spelenderwijsorkest en De Blazersschool.
  • Het online handboek voor “Meer muziek in de klas” staat boordevol informatie over het belang van muziekonderwijs voor de ontwikkeling van kinderen.
 • ledenwerving en-behoud
  • Uitgebreide informatie en een aantal praktijkvoorbeelden.
 • optredens
  • Concertconcours: informatie over o.a. reglementen en repertoire.
  • Concerten blaasmuziek: welke concerten kan je als harmonie, fanfare of brassband geven. Laat je inspireren door deelnemers aan de KNMO-Award.
  • Podiumprestaties.
  • Repertoire uitzoeken: waar vind je de muziek en waar moet je op letten.
  • Vervoer van instrumenten en personen.
 • publicaties
  • Hier vind je publicaties van de overheid en de KNMO, bijvoorbeeld de Uitgangspunten voor cultuurbeleid van minister Van Engelshoven; raamleerplannen; reglementen en repertoria; groei en bloei van de amateur blaasmuziek in Nederland
 • verenigingsgebouw
  • Wat komt er allemaal kijken bij een eigen gebouw.
 • verzekeringen
  • Bekijk het KNMO-verzekeringspakket, ondergebracht bij verzekeringsexpert AON.
 • vrijwilligers-werven-en-behouden
  • En: wat kan je afspreken over de vrijwilligersvergoedingen en bijvoorbeeld de reiskosten.
 • werken-met-professionals
  • Evaluatie van de dirigent/instructeur.
  • Welke modelovereenkomsten zijn goedgekeurd door de Belastingdienst.
  • Sollicitatieprocedure: aan welke eisen moet de dirigent/instructeur/docent voldoen.
  • Vacatures: plaats een advertentie op de website van KNMO Klankwijzer. Deze verschijnt dan ook op Facebook.
  • Vergoedingen: download de adviesbedragen voor dirigenten en instructeurs.
 • wet-en-regelgeving
  • De AVG (algemene verordening gegevensbescherming): waar moet de vereniging aan voldoen, hoe stel je een privacyverklaring op (met een voorbeeld voor een muziekvereniging), wat mag nog wel en wat mag niet m.b.t. foto’s etc.
  • Buma-Stemra: hoe ziet het collectieve contract er uit en wat valt hier wel en niet onder; mag je muziek van de vereniging plaatsen op Youtube en Facebook
  • FEMU: wat zijn de regels omtrent het kopiëren en digitaal beheer van bladmuziek.
  • Juridische ondersteuning: in welke gevallen verleent de KNMO juridische ondersteuning aan de vereniging.
  • Statuten: waarom heb je deze nodig. Ook vind je hier concept statuten en – huishoudelijk reglement + een voorbeeld Akte van oprichting
  • WBTR: in juli 2021 treedt de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen in werking. Wat betekent dit voor de verenigingen: bekijk de ‘veelgestelde vragen’ n.a.v. het webinar van Dirkzwager Legal & Tax of kijk het webinar terug.