Reactie op Cultuur voor Iedereen

Lees in de bijlage de gezamenlijke reactie van de voorzitters van Koornetwerk Nederland en KNMO op het door minister van Engelshoven gepresenteerde cultuurbeleid 2021-2014 (Cultuur voor Iedereen) Reactie KNMO Koornetwerk Cultuurbeleid 2021-2024 definitief  

Geslaagde Jeugdinspiratiedag

Maarten Kramer van Big Wave Branding maakte dit filmpje over de eerste Jeugdinspiratiedag van de KNMO, op 25 mei jl. in het Akoesticum in Ede. Een dag met inspirerende workshops over het inspireren van jeugd. Wie er niet was, heeft