Snel naar de KNMO-sites

KNMO, de belangenorganisatie voor instrumentale amateurmuziek c.a. in Nederland. MEER OVER DE KNMO Ga naar de CORONA-KENNISBANK van de KNMO over corona, Op de KNMO-KENNISBANK is veel algemene informatie te vinden. Kijk voor jeugdzaken op KNMO-KENNISCENTRUM JEUGD Alle informatie over de KNMO-Award  

Maatregelen per 15 december 2020

Het kabinet heeft op 14 december besloten om de maatregelen stevig aan te scherpen. Om het coronavirus terug te dringen, moet het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De essentie van dat pakket is dat iedereen

Update maatregelen 9 december 2020

Zoals bekend is per 1 december 2020 de Coronawet (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) van kracht. Deze tijdelijke wet inclusief de bijbehorende ministeriële regelingen vervangt de regionale noodverordeningen die tot op heden per veiligheidsregio van toepassing waren. Datgene wat reeds in

Toelichting op maatregelen 3 november

Op 3 november jl. heeft de Rijksoverheid verscherpte maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Deze verscherpte maatregelen hebben ook gevolgen voor de activiteiten van muziekverenigingen. Na de meest recente aanpassingen (14 oktober 2020) hebben veel

Vacature projectmedewerker heropend

In een tijd dat er veel creativiteit nodig is om mee te denken en vooral te werken aan de vertaling en invulling van overheidsmaatregelen voor muziekverenigingen in de amateursector heropent de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) de procedure voor tijdelijke

Vacature penningmeester KNMO

De vereniging Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) heeft onder andere de doelstelling om (amateur) muziekbeoefening te bevorderen en gezamenlijke belangen van haar leden en de daarbij aangesloten verenigingen te behartigen. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit vijf leden en is