Aanpassing maatregelen Corona-virus

Op 20 september 2020 heeft de Rijksoverheid verscherpte maatregelen bekend gemaakt voor de volgende Veiligheidregio’s:

De gevolgen die de extra maatregelen hebben voor onze sector hebben voornamelijk betrekking op de omvang van het gezelschap.

Algemene regel Let op deze algemene regels zijn niet meer van toepassing sinds 29 september.

Gezelschap: maximaal 50 personen

Een gezelschap mag niet groter zijn dan 50 mensen. Een gezelschap is een groep mensen die samen komen met een doel. Sluiten zich mensen (spontaan) daarbij aan? Dan horen zij ook bij het gezelschap.

Meldplicht voor groepen van meer dan 50 personen

Moet een grotere groep toch samenkomen? Dan moet de organisatie dit van tevoren melden bij de veiligheidsregio. Daarbij wordt iemand aangewezen die toezicht houdt.

De berichtgeving rond deze maatregelen is niet geheel eenduidig als het gaat om muziekrepetities, in een aantal publicaties worden ze als uitzondering benoemd in sommige publicaties worden ze niet opgenomen. Ook de Veiligheidsregio’s lijken niet in alle gevallen eenduidig om te gaan met muziekrepetities.

Toepassing noodverordening

Voor de hiervoor genoemde Veiligheidsregio’s zijn onder artikel 2.1b en artikel 2.1c de bepalingen rond samenkomsten in deze regio’s opgenomen.

In artikel 2.1c is opgenomen dat het verbod op samenkomsten van een gezelschap groter dan 50 personen niet geldt bij de beoefening van theater, dans of muziek in de vorm van een culturele uiting. Tevens geldt het verbod niet bij de uitoefening van het verenigingsrecht.

Hieruit zouden we mogen afleiden dat het verbod niet van toepassing is op muziekrepetities en samenkomsten die vallen onder het verenigingsrecht.

Uit navraag bij een aantal verenigingen in de genoemde Veiligheidsregio’s blijkt dat er wisselend wordt omgegaan met de uitvoering/uitleg van de noodverordening door gemeenten. In sommige situaties geeft de gemeente toch aan dat er een melding dient te worden gedaan van de muziekrepetitie wanneer er meer dan 50 personen aanwezig zijn. Feitelijk gaat het hier om slechts een melding met verwijzing naar het toe te passen KNMO – protocol zodat de gemeente een beeld heeft van omstandigheden waar gezelschappen met meer dan 50 personen bij elkaar zijn.

Advies

Aangezien de communicatie niet eenduidig is en uiteindelijk de gemeente uitvoering dient te geven aan de noodverordening adviseren wij verenigingen (met activiteiten binnen de genoemde Veiligheidsregio’s) contact op te nemen met hun contactpersoon binnen de gemeente. De relevante vraag is of de gemeente een melding verwacht van de bijeenkomst/repetitie wanneer deze de 50 personen zal overschrijden. Wij adviseren hierbij om in alle gevallen de uitleg van de gemeente (zeker wanneer ze aangeven dat er geen sprake is van een meldingsplicht) schriftelijk te laten bevestigen (per mail). U kunt natuurlijk ook zelf een bericht sturen aan de gemeente waarin u de gemaakte afspraak bevestigt.

Graag blijven we als KNMO op de hoogte van regionale ontwikkelingen zodat we daar waar nodig via de landelijke organisaties (zoals het Veiligheidsberaad) eventueel kunnen sturen op eenduidigheid. Vragen en opmerkingen kunt u dan ook sturen aan corona@knmo.nl

 

Deel dit bericht op social media:

Dit bericht is geplaatst in Algemeen.

Reacties zijn gesloten.