Verzekeringen

Het KNMO Verzekeringspakket

Als vereniging en verenigingsbestuur loop je verschillende risico’s die mogelijk een verstrekkende impact kunnen hebben. Zo kunnen de vereniging of haar bestuurders aansprakelijk zijn voor letsel of goederenschade die ontstaat tijdens een repetitie of optreden. Bovendien dekt een standaard inboedelverzekering vaak geen kostbaarheden zoals instrumenten. Een inbraak in de woning van een van de leden, waarbij instrumentarium wordt ontvreemd kan dus een behoorlijke strop opleveren voor je vereniging.

Deze risico’s zijn echter wel verzekerbaar. De KNMO is voor deze verzekeringen een gunstig pakkettarief met Aon overeengekomen. Aon biedt een complete set verzekeringen die is afgestemd op de wensen en risico’s van muziekverenigingen. Van een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering tot dekking van schade aan instrumenten én uniformen, oefenruimte(n) en inventaris. Daarbinnen heb je alle keuzevrijheid.

In samenwerking met de KNMO heeft Aon een pakket aan verzekeringen samengesteld. Je vindt alle informatie over de collectieve verzekeringen die Aon heeft ingekocht op de  speciale verzekeringspagina

 

Als partner ontvangt de KNMO een vergoeding van Aon. De KNMO gebruikt deze vergoeding om de kosten die ze maakt voor de behartiging van de belangen van de amateurmuziek sector te dekken. Daarmee komen deze inkomsten uiteindelijk weer ten goede aan de muziekverenigingen.

Mocht je nog vragen hebben over risico’s of verzekeringen? Neem dan contact op met Aon of de KNMO.