Receptieve vorming,melodiebouw, frasering en vormen

Uit het archief:

Examinering van ‘Receptieve vorming’ en ‘Melodiebouw, frasering,
vormen’ tijdens hafabra-examens C en D
De leeraspecten receptieve vorming en vormleer maken deel uit van de exameneisen van het raamleerplan HaFaBra-opleidingen (2000) bij de fasen C en D. Dat zijn geen nieuwe elementen want ook in het ‘oude’ raamleerplan hafabra-opleidingen uit 1981 werden op dat terrein al eisen gesteld. Toch zijn deze leeraspecten al die jaren enigszins buiten beeld gebleven, zowel in de sfeer van de opleidingen zelf als in de sfeer van de examinering.

Receptieve vorming omvat een breed gebied en de ontwikkeling ervan begint al voordat überhaupt sprake is van muzieklessen. Werkvormen als het leren luisteren en het praten over muziek komen ook in de muzieklessen in het reguliere onderwijs aan bod. Leerlingen doen brede hoorervaringen op in onze moderne tijd met zijn grote aanbod aan muziek via de media en de verschillende vormen van geluidsdragers.

Voor een goed begrip volgen hier eerst de exameneisen met betrekking tot deze leeraspecten zoals bepaald in het Raamleerplan HaFaBra-opleidingen (versie 2000).