ROA – Regiegroep Opleidingen Amateurmuziek

Waar staat ROA voor:
ROA staat voor Regiegroep Opleidingen Amateurmuziek en is een samenwerkingsverband van Cultuurconnectie en KNMO. Cultuurconnectie en KNMO zijn overeen gekomen gezamenlijk de regie te voeren op opleidingen en examens. Als uitgangspunt voor het gezamenlijk beleid rond opleidingen en examens gelden de richtlijnen uit de door het LKCA vastgestelde Raamleerplannen en het door ROA vastgestelde examenreglement en exameneisen.

HaFaBra/ landelijk diploma
Cultuurconnectie en de KNMO hebben, in nauwe samenwerking met het LKCA, gewerkt aan het harmoniseren van de landelijke richtlijnen en de opleiding- en examen-uitvoeringspraktijk om uiteindelijk te komen tot één landelijk diploma.
Dit landelijke diploma is ondergebracht bij het landelijk examenbureau. Dit bureau is bij de KNMO ondergebracht.

  • Vragen en bestellingen betreffende de diploma’s kunt u richten aan het landelijk examenbureau.
  • Kosten per diploma voor leden van Cultuurconnectie en KNMO-bonden bedragen € 1,85.
  • De raamleerplannen kunt u hieronder downloaden:
    Raamleerplan blaasinstrumenten
    Raamleerplan slagwerk
  • Het examenreglement voor opleidingen tot het landelijk erkend diploma blaasinstrumenten en slagwerk kunt u hier downloaden.

Contactgegevens landelijk examenbureau:

KNMO Utrecht
Petra van der Aart
Ganzenmarkt 6
3512 GD UTRECHT
t 085 – 7822810
e-mail

Ook kunnen gecertificeerde muziek/kaderopleidingen de landelijke muziekdiploma’s bij het examenbureau bestellen. Voor meer informatie over het (her)certificeren van uw muziek-/kaderopleiding verwijzen wij naar CBCT. De contactgegevens vindt u hier. 

Bij de muziekexamens worden uitsluitend gecommitteerden ingezet van de landelijke lijst gecommitteerden muziekexamens. De ROA is verantwoordelijk voor de werving en benoeming van gecommitteerden en voor onderhoud van de landelijke lijst gecommitteerden muziekexamens.

Cultuurconnectie treedt in de ROA op namens de bij haar aangesloten Centra voor de Kunsten en Muziekscholen.

KNMO treedt in de ROA op namens de bij haar aangesloten regionale Muziekbonden.

LKCA adviseert de ROA.