Versoepelingen per 1 juli die van invloed zijn op de amateur muzieksector

Gisteren zijn de maatregelen/versoepelingen per 1 juli 2020 bekendgemaakt. Een aantal van de genoemde versoepelingen hebben invloed op de activiteiten van muziekverenigingen.
Door de complexiteit van protocollen, maatregelen, versoepelingen, afwijkingen per veiligheidsregio en zelfs per gemeente en per sector constateert ook de KNMO dat het in veel gevallen niet altijd duidelijker wordt. We doen ons best om de berichtgeving van de overheid zo duidelijk mogelijk te plaatsen in het kader van muziekverenigingen.

Model protocol KNMO voor binnenactiviteiten
Op dit moment wordt gewerkt aan de update van het model KNMO protocol voor binnenactiviteiten van blazers. De overheid heeft voor binnenactiviteiten van blazers ruimte gegeven op basis van de bestaande (Duitse) onderzoeken, mede naar aanleiding daarvan is o.a. de afstand tussen blazers tot stand gekomen.
Ondanks diverse versoepelingen m.b.t. tot de 1,5 meter richtlijn blijven de genoemde afstanden (dus 2 meter) in het model-protocol in stand voor blazers.

Versoepeling 1,5 meter richtlijn voor buitenactiviteiten m.b.t. show
De overheid heeft bekendgemaakt dat het in sommige situaties moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden. Daarom gelden er uitzonderingen voor o.a. sporters, acteurs en dansers. Mede naar aanleiding van het feit dat het besmettingsrisico bij buitenactiviteiten lager is en in overweging nemende dat de ‘show-uitvoeringen’ van muziekverenigingen gelijk zijn aan muziektheater (dansen, acteren, bewegen) stelt de KNMO zich op het standpunt dat hiermee de weg vrij is voor muziekverenigingen met een specifiek ‘show-product’ om bij buitenactiviteiten gebruik te maken van de uitzonderingsregel (dus geen toepassing van de 1,5 meter afstand). Hiermee ontstaat met name in de sector SMP ruimte om showoptredens/repetities te hervatten.

Wij realiseren ons dat het standpunt met betrekking tot de versoepeling van de 1,5 meter richtlijn regionaal/lokaal tot discussie kan leiden. Wij adviseren om de gemeente op de hoogte te stellen bij het hervatten van de activiteiten met toepassing van de hiervoor genoemde versoepeling.

Versoepeling 1,5 meter richtlijn voor sporters en dansers
Voor de binnenactiviteiten voor de onderdelen majorette, twirl en color guard is de versoepeling van de 1,5 meter richtlijn voor sporters en/of dansers van toepassing. Bij het hervatten van de activiteiten per 1 juli 2020 op basis van deze versoepeling adviseren wij het protocol van de NOC/NSF te raadplegen.
Tevens is het verstandig om vooraf contact op te nemen met de locatie waar de activiteiten plaatsvinden (sporthal) aangezien in veel gevallen zij reeds een protocol hanteren.

Kinderen en jongeren
De volgende punten zijn bekendgemaakt met betrekking tot kinderen en jongeren.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
• Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan.

Ondanks dat deze versoepeling met name ziet op situaties in het reguliere ‘onderwijs’ heeft de versoepeling van de 1,5 meter richtlijn voor kinderen tot 12 jaar en voor jongeren tot 18 jaar positieve gevolgen voor de buitenactiviteiten van (met name) de mars- en showsector.
Mede naar aanleiding van het feit dat het besmettingsrisico in de openlucht lager is stelt de KNMO zich op het standpunt dat bij buitenactiviteiten (repetities, mars- en showoptredens etc.) voor deze specifieke groep kan worden afgeweken van de richtlijn van 1,5 meter afstand voor de bewegende activiteiten (bij zitrepetities buiten blijft de 1,5 meter afstand van toepassing).
Deze versoepeling geeft ruimte aan het normaliseren van de buitenactiviteiten voor kinderen en jongeren in de muzieksector. Voor activiteiten binnen blijft het model-protocol van de KNMO met de hierin genoemde voorwaarden (waaronder de afstand tussen blazers) van kracht.

Repetities binnen en buiten
Zittende activiteiten mogen binnen en buiten worden hervat met een onbeperkt aantal mensen. Voor binnenactiviteiten blijven de voorwaarden genoemd in het model-protocol van de KNMO van kracht (o.a. blazers binnen houden 2 meter afstand en niet blazers (slagwerkers, strijkers e.d.) 1,5 meter afstand). Buiten geldt voor iedereen dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden.
● Bij een onbeperkt aantal mensen is het noodzakelijk te weten wie aanwezig zijn. Er moet voor iedereen een vaste zitplaats zijn en er dient vooraf een gezondheidscheck gedaan te worden.
● Als er geen sprake is van een vaste zitplaats of er wordt niet gereserveerd of er wordt geen gezondheidscheck gedaan, mogen maximaal 100 mensen binnen aanwezig zijn.

Concerten binnen en buiten
Als iedereen een vaste zitplaats heeft, er vooraf is gereserveerd en er een gezondheidscheck is gedaan, geldt er geen maximum aan het aantal bezoekers. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Mensen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.
Als er geen sprake is van een vaste zitplaats of er wordt niet gereserveerd of er wordt geen gezondheidscheck gedaan, mogen maximaal 100 mensen binnen en 250 mensen buiten worden toegelaten. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Mensen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.

In de hiervoor genoemde situaties (concerten) adviseren wij vooraf in overleg te gaan met de gemeente.

Verenigingskantines
Vanaf 1 juli 2020 mogen verenigingskantines weer open. We adviseren om gebruik te maken van de checklist van het NOC*NSF bij de heropening van de verenigingskantine.

Model protocol KNMO
Op basis van de situatie per 1 juli 2020 alsmede op basis van de huidige ervaringen en ontwikkelingen zal volgende week het model-protocol voorzien worden van een update. We houden u op de hoogte hierover.

Met vriendelijke groet,

Bart van Meijl
Voorzitter KNMO

Deel dit bericht op social media:

Dit bericht is geplaatst in Algemeen.

Reacties zijn gesloten.