Aanpassing afstanden blazers bij activiteiten binnen

Zoals bekend mochten blazers op basis van het besluit van het ministerie van VWS hun activiteiten hervatten onder de voorwaarde dat er een (verplicht) protocol toegepast werd gebaseerd op de resultaten en bevindingen uit de Duitse onderzoeken. Hieruit kwam o.a. de 2 meter (radiaal) uit voort.

Gisteren is een advies van het RIVM gepubliceerd dat als afwegingskader voor de protocollen van de koorsector moet gelden. In dit advies wordt voor koren de afstand van 1,5 meter toegestaan echter in zig-zag opstelling per rij. Dit betekent in de praktijk bij koren een afstand van 1,5 meter zijwaarts en 3 meter voorwaarts.

Op basis van dit gepubliceerde RIVM advies voor koren hebben wij vandaag contact gehad met het ministerie van OCW en het RIVM. Tevens hebben we nader overleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Orkesten.

Het RIVM heeft te kennen gegeven op dit moment niet met een nader advies te (willen) komen over blazers en vast te houden aan het eerdere advies van het OMT om de resultaten uit de Duitse onderzoeken (2 meter) als richtlijn in het model protocol toe te passen. Tevens geven zij aan dat het de verantwoordelijkheid van de sector zelf is als de afstanden worden aangepast op basis van de meest recent informatie.

Alles overwegende stelt de KNMO zich op het standpunt dat, mede door het RIVM advies inzake zangers/koren, de afstand tussen blazers verkleind kan worden naar minimaal 1,5 meter radiaal. Voor fluiten/piccolo’s wordt een uitzondering gemaakt, omdat zij als enige lucht niet rechtstreeks in het instrument blazen maar er overheen. Hierdoor zou een verhoogd risico met betrekking tot verspreiding van aerosols kunnen ontstaan. Hier blijft een onderlinge afstand van 2 meter gehandhaafd.

De KNMO neemt dit standpunt weloverwogen in en baseert zich hierbij op de diverse onderzoeken en publicaties van specialisten waarbij het recent advies van het RIVM inzake koren een belangrijke rol speelt. We benadrukken echter wel dat juist de samenhang van de richtlijnen in het KNMO model protocol een zo verantwoord mogelijke situatie creëert. Als alleen de richtlijnen die van pas komen worden toegepast, is er kans op een verhoogd risico. Bijvoorbeeld: wel de afstand verkleinen, maar niet regelmatig en goed ventileren, verhoogt de risico’s.

Het modelprotocol van de KNMO hebben we conform het bovenstaande aangepast en voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken. We verwachten nog voor het weekend het aangepaste protocol te kunnen publiceren. Pas wanneer het nieuwe protocol gepubliceerd is kunt u de nieuwe afstanden definitief toepassen.

De komende periode volgen we de ontwikkelingen nauwgezet. Ook wij verbazen ons op momenten over de maatregelen en versoepelingen die per sector afwijkend zijn. We snappen dat deze afwijkingen tussen sectoren soms voor onbegrip zorgen en de schijn wekken dat in bepaalde sectoren meer mogelijk is dan in andere. De KNMO zet zich in voor een verantwoorde situatie voor muziekverenigingen. Wij bepalen het (overheids)beleid niet, maar doen er alles aan om te zorgen dat de juiste informatie en kennis over onze sector beschikbaar is. Daar waar mogelijk en verantwoord proberen we uiteraard wel te sturen op het resultaat.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen de komende periode, mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Bart van Meijl
Voorzitter KNMO

Deel dit bericht op social media:

Dit bericht is geplaatst in Algemeen.

Reacties zijn gesloten.