Cees Beerens neemt afscheid als voorzitter SMP

Na rijp beraad heeft Cees Beerens, vanaf de start van de KNMO in 2014 voorzitter van de sector SMP, moeten besluiten deze taak vanwege zakelijke beslommeringen met onmiddellijke ingang neer te leggen. Door tijdnood is hij niet in staat zijn voorzitterschap op een voor hem bevredigende wijze te blijven doen. Ook in de komende maanden is hierin geen verbetering te verwachten. Drukke werkzaamheden en een overvolle agenda privé nopen hem derhalve keuzes te maken. En dat gaat hem zeer aan het hart. Het enthousiasme en de inzet waarmee hij het voorzitterschap in een complexe tijd op zich heeft genomen zullen duidelijk maken dat dit nu een moeilijk besluit is. Cees is van mening dat, gelet op de belangrijke keuzes die de komende tijd gemaakt dienen te worden, de doelgroep alleen gebaat is bij een volledig betrokken voorzitter die eerder méér inzet heeft. Helaas vindt hij zelf daartoe niet de benodigde tijd.

Jaap van Waveren en Frans Voermans zullen voorlopig samen de voorbereidende werkzaamheden van het kernteam voor de doelgroep SMP voortzetten.

De KNMO, de doelgroep SMP en de leden van de technische commissie zijn Cees veel dank verschuldigd voor alles wat hij in de afgelopen jaren gedaan en bereikt heeft.
Het is echter nog geen tijd om op de lauweren te rusten. Er moet nog veel werk gedaan worden voor deze dynamische sector. Denk bv. aan efficiënte aansturing, het zoeken van verbinding en samenwerking zowel nationaal als internationaal, evalueren van wedstrijden met alles wat daar inhoudelijk bij hoort. Al met al geen gemakkelijke taak en veel uitdagingen voor deze relatief kleine sector. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren recht te doen aan de behoefte van de verenigingen, die volop in beweging zijn en zich zullen blijven ontwikkelen.

Indien er enthousiaste (jonge) mensen uit de sector SMP zijn die tijd vrij willen en kunnen maken om dit proces mede vorm te geven kunnen zij zich melden via info@knmo.nl.

 

Reacties zijn gesloten.