Nieuw: KNMO-Award

KNMO Award voor bijzondere initiatieven

De KNMO wil innovatie en creativiteit in de amateurmuzieksector stimuleren door vernieuwende initiatieven te belonen. Bijzondere projecten, grensverleggende ontwikkelingen of innovatieve concepten komen in aanmerking voor de KNMO Award, waarvoor drie geldprijzen beschikbaar worden gesteld. Het gaat bij de toekenning van de prijs vooral om vernieuwing. Naast creativiteit (het ‘wat’) en artisticiteit (het ‘hoe’) is ook de impact van het project een van de beoordelingscriteria.
Daarom worden nadrukkelijk alle geledingen van de KNMO uitgedaagd om deel te nemen aan de KNMO-Award*. Gekeken wordt naar de beleving bij publiek en muzikanten en of de interactie en communicatie die van de activiteit uitgaat een blijvend effect heeft. Het aanmelden van projecten voor de eerste KNMO Award kan tot 1 januari 2018. Alle voorstellen worden door de jury besproken en gewogen. Van alle inzendingen gaan er drie door naar de finaleronde. Deze drie worden door de jury bezocht en in de praktijk bekeken. De einduitslag volgt tijdens het KNMO Congres in november 2018. Meer informatie en projecten aanmelden via info@knmo.nl

KNMO-Award

Wie:  Alle geledingen van verenigingen aangesloten bij KNMO-bonden
Wanneer:  Aanmelding/voorstel van projecten tot 1 januari 2018
Beoordeling:  Vijf juryleden:
   ·  1 lid van het Algemeen Bestuur van de KNMO
   ·  3 artistieke mensen uit de sector, waarvan een met visuele focus
   ·  1 lid van het Dagelijks bestuur van de KNMO als voorzitter
Prijzen:  Hoofdprijs € 3.000,-; aanmoedigingsprijzen € 1.500,- en € 1.000,-
Procedure:  Alle voorstellen worden door de jury besproken en gewogen.
   Van alle inzendingen gaan er drie door naar de finaleronde
   Deze drie worden door de jury bezocht en in de praktijk bekeken.
Uitslag:  Bekendmaking tijdens het KNMO Congres in november 2018.

* Voor de opzet van de KNMO Award heeft een vergelijkbaar initiatief van de Belgische muziekorganisatie VLAMO model gestaan.

Het project dient voldoende duidelijk beschreven te zijn, zodat de jury kan komen tot een eerste beoordeling.
In elk geval dient vermeld zijn:

  • Titel van het project
  • Vereniging die het project organiseert
  • Tijdstip(pen) waarop het project wordt uitgevoerd
  • Een samenvatting van het project op max 1 A4 (ca. 500 woorden)
  • Een motivatie van het project (wat ga je doen, waarom doe je het en hoe ga je het doen?) op max 1 A4
  • Een motivatie waarom het project vernieuwend is op max 1 A4
  • De doelgroep van het project (voor wie doe je het?)
  • Een globale begroting (uitgaven/inkomsten) op max 1 A4

Deel dit bericht op social media:

Dit bericht is geplaatst in Algemeen.

Reacties zijn gesloten.