Erratum raamleerplan blaasinstrumenten

Op pagina 73 van het raamleerplan blaasinstrumenten 1e druk (voorbeeld beoordelingsformulier) is een fout geslopen.

Corrigendum raamleerplan blaasinstrumenten:

Op pagina 73 van het raamleerplan blaasinstrumenten (voorbeeld beoordelingsformulier) is een fout geslopen, te weten:

Rubriek 2:

Instrumentaal-auditieve toepassing

1  Prima vista ritme
2  Prima vista melodie
3  Voor- en naspelen
4  Improvisatie
5  Uit het hoofd spelen
6  Improvisatie*

* vanaf C-examen: facultatief  

Moet zijn:

Instrumentaal-auditieve toepassing

1  Prima vista ritme
2  Prima vista melodie
3  Voor- en naspelen
4  Uit het hoofd spelen
5  Improvisatie*

* vanaf C-examen: facultatief  

D-examen recital

Een formulering die ook wordt aangepast door het LKCA betreft het D-examen recital (zie pag. 74 voorlaatste alinea) in het deel blaasinstrumenten. Dat gaat worden:

D-examen “Regulier” of D-examen “Recital”
Bij het D-examen kan gekozen worden uit twee profielen. Wanneer gekozen wordt voor D-recital examen komen de rubrieken 1 en 2 (muzikale begripsvorming en auditieve toepassing en instrumentaal-auditieve vorming) te vervallen. Zie ook pag. 59.

Een vergelijkbare tekstwijziging komt ook op pag. 59 te staan bij Profiel 2: D – recital examen.