D-examen recital blaasinstrumenten

D-examen recital

Bij het D-examen recital (zie ook pag. 74 voorlaatste alinea in het deel blaasinstrumenten) geven we nog de volgende concrete verduidelijking (mede op advies van het LKCA)

D-examen “Regulier” of D-examen “Recital”
Bij het D-examen kan gekozen worden uit twee profielen. Wanneer gekozen wordt voor D-recital examen komen de rubrieken 1 en 2 (muzikale begripsvorming en auditieve toepassing en instrumentaal-auditieve vorming) te vervallen. Zie ook pag. 59.

 

Toelichting op de inrichting van het D-examen-recital (blaasinstrumenten)

* Het principe van het D-examen recital is het (in het openbaar) spelen van voordrachtstukken met afwisselende begeleiding van piano of orkest, in ensembleverband of solo. De rubrieken 3 tot en met 6 zijn geïntegreerd in het recitalprogramma. Deze hoeven niet apart getoetst te worden, maar krijgen wel een beoordeling. Er is dus bijvoorbeeld in het kader van het recital-examen geen aparte toetsing (al of niet openbaar) van toonladders/drieklanken en etudes (rubriek 4 technische vaardigheden). Als een kandidaat tijdens het recital-examen een of enkele etudes of werken met een technisch karakter solo wil spelen is daar geen enkel bezwaar tegen. De kandidaat vult het examen samen met zijn/haar docent creatief in. Het raamleerplan geeft (op blz. 71) het advies van 6 speelstukken. Zie blz. 71 ook voor het advies over eenzijdige technische studies als examenrepertoire hetgeen beter kan worden vermeden.

*De rubrieken 1 en 2 (muziektheorie/gehoorscholing): bestaande uit muzikale begripsvorming, auditieve toepassing en instrumentaal-auditieve toepassing) komen bij het D-examen-recital te vervallen.

Er hoeft dus ook geen werkstuk gemaakt te worden.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*