Raamleerplannen

Jaarlijks doen enkele duizenden leerlingen examen in een van deze disciplines.  De raamleerplannen sluiten aan op de leef- en klankwereld van hedendaagse leerlingen. Ook is er in deze raamleerplannen ruimte voor de eigen inhoudelijke en didactische aanpak van docenten.

De raamleerplannen kennen beide een algemeen inhoudelijk deel en een specifiek deel waar eindtermen per fase/niveau zijn uitgewerkt.

De beide publicaties zijn hieronder te downloaden (dit betreft de tweede druk  van de raamleerplannen – 2016)

Interactieve Raamleerplan blaasinstrument

Interactieve Raamleerplan Slagwerk

In deze tweede druk van de raamleerplannen zijn verbeteringen opgenomen van een aantal errata in de eerste druk en er zijn enkele kleine tekstwijzigingen doorgevoerd.
In de eindtermen van de A-fase is nu het (facultatieve) leeraspect *mentale training opgenomen: dat ontbrak abusievelijk in de eerste druk.
Tevens is een verduidelijking opgenomen voor het zogenaamde D-regulier examen en het D- recital examen (raamleerplan blaasinstrumenten) in relatie tot
de rubrieken 1 en 2 van het Voorbeeld beoordelingsformulier.

 

 

Let op: hieronder kunt u de eerste druk (2014) van de raamleerplannen downloaden, maar deze bevatten nog een aantal errata!

Raamleerplan blaasinstrumenten

Raamleerplan slagwerk