KNMO Repertoirebeleid HaFaBra

Het Beleidsplan 2015-2020 van de KNMO presenteert een vijftal strategische doelstellingen. Een aantal hiervan vraagt om een uitwerking van het artistieke beleid, waarbij met name het repertoirebeleid aandacht vraagt. Daarbij gaat het bijv. om versterking van de positie van de amateurkunst, het beleidsplan educatie, repertoireselectie, de kwaliteit van het repertoire en het realiseren van nieuwe composities.

Daarnaast is er een aantal actuele ontwikkelingen dat vraagt om een explicitering van het repertoirebeleid, bijv. de groeiende behoefte aan aangepaste arrangementen (orkestraties) als gevolg van “onvolledige” bezetting van orkesten en de kwestie van de ”veramerikanisering” van het harmonierepertoire.

Het in deze notitie geformuleerde repertoirebeleid gaat het kader vormen voor selectiecommissies (van het Repertoire Informatiecentrum RIC) die de repertoria voor concoursen en de verplichte werken voor kampioenschappen en festivals bepalen en is tevens het raamwerk waarbinnen dirigenten keuzes kunnen maken voor repertoireontwikkeling van hun orkest. Het vormt ook het kader voor de verstrekking van compositieopdrachten.

In essentie gaat het om vijf aspecten:

a) Verbetering van de kwaliteit van composities.

b) Een antwoord geven op de ”veramerikanisering” van het Europese repertoire.

c) Het promoten van Nederlandse componisten.

d) Een oplossing bieden voor veelvoorkomende bezettingsproblemen van orkesten.

e) Uitbreiding van het (kwaliteits)repertoire voor fanfareorkest.

Deze notitie is tot stand gekomen in een werkgroep bestaande uit een aantal inhoudelijke experts (Ed de Boer, Joop Boerstoel, Rob Goorhuis en Alex Schillings) en een aantal bestuurders (Bert Aalders, Johan Jansen, Wout Ligterink en Toon Peerboom).

Lees hier de volledige notitie.