Incidentele beoordeling HaFaBra-werken

Incidentele beoordeling concourswerken blaasmuziek

Repertoire Informatie Centrum (RIC)

Het RIC draagt zorg voor de incidentele beoordeling van werken t.b.v. concertconcoursen en solisten/ensembleconcoursen voor blaasmuziek.
Te beoordelen werken kunnen rechtstreeks worden toegezonden aan
het RIC, Postbus 9052, 6800 GR  Arnhem.

De kosten voor beoordeling bedragen
€ 25,00 voor een werk voor solisten/ensembleconcoursen en
€ 35,00 voor een concertconcourswerk

Kijk voor meer informatie op de website van het RIC: www.repertoireinformatiecentrum.nl