De inhoud als voertuig voor de verbinding

KNMO Congres 19 november vol inhoudelijke sessies

Het KNMO Congres 2016 staat helemaal in het teken van inhoudelijke sessies. De KNMO wil toegevoegde waarde bieden aan haar bonden en verenigingen en biedt een breed programma voor instructeurs, arrangeurs, choreografen, dirigenten, bestuurders en leden van verenigingen. Met maar liefst 11 onderwerpen verdeeld over 16 parallelsessies is er voor alle doelgroepen genoeg om naar uit te kijken.

Het was een heel gepuzzel om het programma logistiek in elkaar te zetten. De meeste sessies zijn definitief maar het kan zijn dat er nog een of twee onderwerpen aan worden toegevoegd. Het aanbod is kwalitatief goed. “Daarom proberen we het behoorlijk volle programma nog iets op te rekken”, zegt Jaap van Waveren, die namens de doelgroep SMP verantwoordelijk is voor het SMP congresdeel. “We hebben hulp gehad van Johan Jansen, voorzitter van de doelgroep Blaasmuziek om dat deel van het congres neer te zetten.”

De opzet

De dag begint met een plenaire openingssessie. Hier zullen onderwerpen worden gepresenteerd die voor alle bonden van de KNMO en hun verenigingen van belang zijn. Zo zal het WMC presenteren hoe het WMC programma 2017 op hoofdlijnen in elkaar steekt. De FASO (De Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten) zal zich, als nieuwe categorale organisatie van de KNMO, aan u voorstellen.

Na het plenaire openingsdeel zullen verdeeld over 3 rondes in hoog tempo 11 inhoudelijke onderwerpen in 16 parallelsessies van start gaan. Per ronde zullen er 5 tot 6 inhoudelijke sessies worden gegeven. Dit betekent dat u als vereniging meerdere mensen mee moet nemen om er zeker van te zijn dat alle interessante onderwerpen kunnen worden bijgewoond.

De opbouw van het programma ziet er als volgt uit:

Plenaire Openingssessie 10.30 – 11.30 uur
Parallelsessie ronde 1 11.45 – 12.30 uur
                LUNCH 12.30 – 13.15 uur
Parallelsessie ronde 2 13.30 – 14.15 uur
Parallelsessie ronde 3 14.30 – 15.15 uur
Plenaire eindsessie 15.30 – 16.30 uur
Wrap up en Borrel 16.30 – 18.00 uur

 

De onderwerpen worden kort en krachtig behandeld. De sessies zullen qua opzet dusdanig zijn dat er veel ruimte is voor vragen en interactie. Tussen de sessies door is er gelegenheid om contact met elkaar te leggen.

De onderwerpen

Zoals gezegd zullen de onderwerpen soms doelgroep georiënteerd zijn en soms voor een bredere groep interessant zijn. De organisatie hoopt dat de bezoekers ook onderwerpen zullen kiezen die op het eerste gezicht niet voor hen bedoeld lijken. In het verleden is gebleken dat de onderwerpen vaak veel minder doelgroep specifiek zijn dan dat men vooraf denkt. Een sessie over programmasamenstelling voor show bleek erg interessant te zijn voor slagwerkensembles. Het WMC komt naar het congres met een behoorlijk aantal sessies over het concours in 2017.

Welke onderwerpen kunt u verwachten:

Onderwerp Wie
WMC Marsreglement WMC
WMC Showreglement/Marsparade WMC
WMC Slagwerkensemble Reglement WMC
WMC Concertdivisie Reglement WMC
De Dirigent Alex Schillings
Auteursrechten Mr. Mark Jansen
Efficiëntere Show en Marsrepetitie m.b.v. Software Pyware/Erwin de Jong
Programmaconcept en ontwerp Paul Doop
De Indoor Game (indoor wedstrijdcircuit van CGN) Rob Balfoort/René v. Dijke
Fondsenwerving Sesam Academy
Communicatie Richard van Riel/KNMO
Evenementeninformatie Diverse organisaties

 

Deze onderwerpen worden over drie rondes verdeeld. Er zullen dus onderwerpen tegelijkertijd behandeld worden. Neem voldoende mensen mee zodat u (als vereniging) van alle sessies kennis kunt nemen.

De evenementeninformatie is zeker het bezoeken waard. In één ruimte kunt u kennis maken met diverse evenementen en alle informatie krijgen over de aard van en deelname aan het evenement. Het ODSC zal hier ten behoeve van de showkorpsen een aantal malen een informatieronde houden. Ook bij de diverse informatiestands kunt u uw licht opsteken. Zo zullen onder andere FASO en CGN met een informatiestand aanwezig zijn.

In de weken tot aan het congres verschijnen er artikelen over de inhoud van de sessies. Hou de sites in de gaten en hou de datum vrij!

De kosten

De KNMO vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil het congres kan bijwonen. Daarom is besloten dat het KNMO Congres 2016 gratis toegankelijk is. Er is dus geen enkele reden om selectief te zijn in wie u meeneemt of afvaardigt naar het congres.

Deelname aan het lunchbuffet zal op basis van kostprijs aan u worden berekend. Dit is niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen om à la carte te gaan lunchen of de lunch niet in het restaurant te gebruiken.

Inschrijving

De inschrijving voor het congres start op maandag 17 oktober via de site van de KNMO.

Het KNMO Congres vindt plaats op zaterdag 19 november a.s. in
Van der Valk Hotel De Witte Bergen
Rijksweg A1 te Eemnes.

Reacties zijn gesloten.