KNMO over Coronavirus

De maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan raken ons allemaal hard. Dat heeft een grote impact op ons allemaal en ook op muziekverenigingen.  Op deze pagina zijn de publicaties van de KNMO over de consequenties van het Coronavirus te vinden. Heeft u aanvullende vragen, behoefte aan advies of tips? U kunt ons kantoor bereiken via corona@knmo.nl
Kijk steeds naar de meest recente publicatie voor de actuele regels!

Publicaties en nieuwsberichten/brieven KNMO:

Tot en met 9 februari 2021 zijn er geen activiteiten mogelijk.

Protocol 19 november 2020

Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

23 december 2020
De KNMO motiveert verenigingen steun te vragen bij de gemeente en doet een oproep aan de wethouders cultuur om de sector niet te vergeten bij de toekenning van extra budget.
Neem als vereniging ook zelf het initiatief: Benader je wethouder!
Ondersteun uw muziekverenigingen met de beschikbare rijksmiddelen

15 december 2020

Maatregelen per 15 december 2020

14 december 2020
Naar aanleiding van de toespraak van Mark Rutte i.v.m. de ‘lockdown’ tot en met 19 januari 2021 zullen we morgen verdere communicatie verzenden.
Aan de hand van de informatie die op dit moment beschikbaar is gaan we als KNMO ervan uit dat alle (verenigings)activiteiten, zowel in de binnen- als buitensituatie tot en met 19 januari geen doorgang mogen vinden, met ingang van uiterlijk woensdag a.s.
Bij eerdere verscherpte maatregelen zijn er uitzonderingen gemaakt voor jeugdactiviteiten (tot 17 jaar, in binnen- en/of buitensituatie). Op dit moment is het nog onduidelijk of dit wederom het geval is. We zullen z.s.m. uitsluitsel geven over de formele situatie rond de huidige ‘lockdown’.
In alle gevallen zal blijven gelden dat we oproepen tot het nemen van verantwoordelijkheid in deze periode. Niet alles wat ‘mag’ hoeft ‘gedaan’ te worden.

9 december 2020
Update maatregelen 9 december 2020

8 december 2020
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de ‘Coronawet’ en de persconferentie van vanavond hebben we op een aantal onderdelen contact met de Rijksoverheid en andere instanties. We zijn ermee bekend dat op de website van de Rijksoverheid reeds de maximum groepsgrootte voor podiumkunsten wordt losgelaten (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren)

Echter er is nog onduidelijkheid of deze ministeriële regeling reeds is behandeld in de Tweede Kamer of pas morgen zal worden behandeld en dan in werking zal treden. De communicatie op de website van de Rijksoverheid is daar niet leidend in, hoe vervelend ook. Morgen wachten we het debat rond de Coronawet in de Tweede Kamer af zodat onze berichtgeving volledig is.

Uiteraard is het voor veel verenigingen prettig als de maximum groepsomvang binnen zal worden losgelaten. Het protocol blijft echter onverminderd van kracht alsmede alle voorzorgsmaatregelen rond ventilatie zoals beschreven in het protocol.

Morgen (9 december) aan het begin van de avond zullen we u nader informeren zoals u van ons gewend bent.

1 december 2020
Let op!
Vanaf 1 december is het voor iedereen van 13 jaar en ouder verplicht een mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Ook in musea, monumenten, theaters en concertzalen draagt u een mondkapje wanneer u staat (op een niet aangewezen plek) of loopt.
Het mondkapje kan af als u op een aangewezen (gereserveerde) plek zit of staat. U moet dan wel 1,5 meter afstand houden. Zodra u de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, dan zet u het mondkapje weer op.

4 november 2020
Toelichting op maatregelen 3 november

29 oktober 2020
Vacature projectmedewerker heropend

14 oktober 2020 (update n.a.v. maatregelen 13 oktober)
Dit document is niet meer te lezen omdat er nieuwe regels zijn.
Aanpassing maatregelen Corona-virus 14 oktober 2020

1 oktober 2020 (update n.a.v. maatregelen 28 september)
Dit document is niet meer te lezen omdat er nieuwe regels zijn.
Over Mars en show

29 september 2020
Aanpassing maatregelen Corona-virus

24 september 2020
Vacature projectmedewerker Corona – KNMO

22 september 2020
Dit document is niet meer te lezen omdat er nieuwe regels zijn.
Aanpassing maatregelen Corona-virus

9 september 2020
Update KNMO protocol en toelichting richtlijnen

Berichten voor 1 september