De volgende stap

De afgelopen week is voor de koren en blaasorkesten in Nederland een week van onduidelijkheid, teleurstelling en ongeloof geweest. Als KNMO zijn we, na een week van intensieve lobby, blij nu beter nieuws kunnen melden: Ook voor de blazers is er perspectief op het herstarten van de activiteiten. In deze brief informeren we u over het proces dat is gevolgd. Vervolgens leest u informatie over de nieuwe regels en de gevolgen daarvan voor muziekverenigingen. Tot slot blikken wij vooruit op de nabije toekomst.

Het proces
Er werd de afgelopen periode door de Rijksoverheid hoop gegeven dat de activiteiten voor alle verenigingen, dus ook blazers, per 1 juni weer konden worden opgestart. Al snel bleek dat door chaotische communicatie en een aangepast, negatief advies van het RIVM deze hoop onterecht was.
De KNMO heeft alles in het werk gesteld om duidelijkheid te krijgen over een verantwoorde (gedeeltelijke) hervatting van de activiteiten van blazers. Onderdeel van dit proces was om meer informatie te krijgen over de risico’s van aerosols op basis van de bestaande onderzoeken en eventuele mogelijkheden deze risico’s te beperken. Inmiddels is er zowel door het bestaande onderzoek maar ook door het onafhankelijke onderzoek van het RIVM en daarmee het advies van het Outbreak Management Team een basis om op verantwoorde wijze de activiteiten te hervatten.

De nieuwe situatie
Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden in de communicatie van de Rijksoverheid ontstond de situatie dat op 26 mei 2020 het ministerie van OCW in zijn brief aan de Tweede Kamer een algeheel verbod op blazen en zingen aankondigde en het Outbreak Management Team in zijn advies op 27 mei 2020 onder voorwaarden mogelijkheden gaf voor blazers om activiteiten te hervatten.

Inmiddels is er duidelijkheid gekomen. In de brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt aangegeven dat er, gebruik makend van een protocol gebaseerd op de Duitse onderzoeken, mogelijkheden zijn de activiteiten voor blazers te hervatten.
Vandaag (29 mei 2020) is er nader overleg geweest met het ministerie van OCW mede over de communicatie via rijksoverheid.nl. De concepttekst is inmiddels bekend bij de KNMO en op dit moment wordt door het ministerie nog gewerkt aan de definitieve formulering die na het weekend gepubliceerd zal worden.

Onder voorbehoud van wijzigingen zal dit de volgende gevolgen hebben voor muziekverenigingen:

• Activiteiten kunnen worden hervat rekening houdend met de geldende regelgeving m.b.t. samenkomsten (max. 30 personen etc.)
• Bij het hervatten van de activiteiten dient gebruik te worden gemaakt van een protocol gebaseerd op de Duitse onderzoeken. Dit protocol dient te zijn afgestemd met de brancheorganisatie (KNMO).

Het gebruik van dit protocol voorziet dus enkel in de activiteiten voor blazers in de binnenruimte. Voor onderdelen van verenigingen die bestaan uit niet-blazers zoals slagwerkgroepen gelden de bekende voorwaarden op samenkomst (max. 30 personen etc.)

Hoe nu verder?
Om te voorkomen dat iedere muziekvereniging zelfstandig een protocol moet gaan maken op basis van deze onderzoeken zal de KNMO zo snel mogelijk een protocol beschikbaar stellen aan de sector. Dit protocol wordt opgesteld en afgestemd met de Nederlandse beroepsorkesten die onder dezelfde voorwaarden hun activiteiten kunnen hervatten. Het protocol wordt ook voorgelegd bij de bevoegde instanties. We benadrukken hierbij dat zowel de Nederlandse beroepsorkesten als de KNMO gehouden zijn aan de voorwaarden van het ministerie van OCW. Het protocol moet zijn basis hebben in de bestaande Duitse onderzoeken. We hanteren hierbij o.a. de richtlijnen van Charité in Berlijn d.d. 7 mei 2020, het onderzoek Freiburg en de richtlijnen van de Zwitserse theaters/zalen/orkesten d.d. 21 mei 2020.

In de communicatie rond deze verruiming zullen we als KNMO er ons voor inzetten dat het bij zowel Veiligheidsregio’s als gemeenten bekend is dat onder deze voorwaarden muziekverenigingen hun activiteiten weer kunnen hervatten.
Uiteraard wil iedereen weten hoe snel het protocol beschikbaar is en wanneer men weer kan starten. We hopen eind volgende week het protocol beschikbaar te hebben. Dit is mede afhankelijk van hoe snel diverse instanties hierin kunnen meewerken. Er zal ook afstemming nodig zijn met de reeds bestaande protocollen voor muziekonderwijs om afwijkingen te voorkomen. Wanneer het nieuwe protocol voor blazers beschikbaar is zullen we de huidige informatie en richtlijnen en de nieuwe richtlijnen voor blazers communiceren zodat duidelijk is op welke manier er verantwoord kan worden gestart.

Op het moment dat dit protocol beschikbaar komt zullen wij alle verenigingen hier per mail over informeren én het communiceren via onze speciale Coronapagina op de website en Facebook.
We doen er alles aan om muziekverenigingen hun activiteiten weer te laten hervatten op een verantwoorde wijze. De laatste weken heeft de KNMO achter de schermen op alle mogelijke manieren het belang van muziekverenigingen onder de aandacht gebracht. Het is echter de overheid die de besluiten hierin neemt. We zijn blij dat er dankzij de intensieve contacten met de overheid weer een perspectief is voor alle muziekverenigingen. We beseffen ons terdege dat er nog veel uitdagingen blijven de komende periode. De KNMO blijft op alle mogelijke manieren met handreikingen, voorbeelden, advies ondersteunen. Zodat muziek blijft klinken!

 

Deel dit bericht op social media:

Dit bericht is geplaatst in Algemeen.

Reacties zijn gesloten.