Spelenderwijsorkest

Musidesk Rijnbrink is samen met partners KNMOWMC, Cultuurmij Oost, Keunstwurk en 123ZING in 2015 het project Spelenderwijsorkest gestart om muziekeducatie bij scholen, muziekscholen en muziekverenigingen een kwaliteitsimpuls te geven. Het Spelenderwijsorkest is nieuw, maar komt voort uit het project ‘Muziek in de Klas’. Spelenderwijs ontwikkelt een samenspeelmethodiek die aansluit op de binnenschoolse ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de naschoolse mogelijkheden van muziekscholen en muziekverenigingen.
Met dit project willen we een verbinding maken tussen binnenschools muziekonderwijs en buitenschoolse amateurkunst. We gaan op 7 plaatsen in Nederland starten met de pilot, 5 in Gelderland/Overijssel, 1 in Friesland en 1 in Limburg. Inmiddels hebben al veel meer organisaties interesse getoond voor het vervolg van de pilot.

IMG_3976 IMG_3990 IMG_3994 IMG_4060

Reacties zijn gesloten.