Reglement NJHO

 • Muzikanten worden toegelaten tot het orkest wanneer er een positieve uitslag is van de auditie.
 • De uitslag van de auditie is bindend en zal per e-mail worden gecommuniceerd.
 • Reis- en verblijfkosten voor de auditie zijn voor eigen rekening.
 • Het is mogelijk om bij een afwijzing in de toekomst opnieuw auditie te doen; de afwijzing geldt slechts voor 1 auditie.
 • Als je wordt ingedeeld voor een project geldt er een aanwezigheidsplicht voor alle repetities en concerten.
 • Zodra je bent aangenomen ben je lid van het orkest tot de leeftijdsgrens (30 jaar) is behaald of tot opzegging van het lidmaatschap.
 • Deelnemers bereiden de orkestpartijen thuis goed voor.
 • Het is niet toegestaan aantekeningen te maken op de orkestpartijen die je ontvangt. De orkestpartijen moeten aan het eind van het project weer worden ingeleverd.
 • Je zorgt zelf voor een instrument dat in goede staat verkeert, m.u.v. slagwerk en piano.
 • Deelnemers betalen een eigen bijdrage. Per project wordt bekeken wat de eigen bijdrage zal zijn. Het streven is om dit bedrag zo laag mogelijk te houden.
 • De kosten voor het eerste project van 2017 bedragen € 75,- en dienen vóór het eerste repetitieweekend te zijn voldaan. Er zijn verder geen kosten. De (gezamenlijke) reis- en verblijfkosten zitten inbegrepen in de eigen bijdrage op de dagen dat het orkest repeteert en/of concerten geeft. Je ontvangt geen reiskostenvergoeding voor de reis naar repetities en/of concerten of na afloop hiervan.