Persbericht – Amateur cultuursector wil beleid minister uitvoeren

PERSBERICHT

2 juli 2019

AMATEUR CULTUURSECTOR WIL BELEID MINISTER UITVOEREN

Reactie Koornetwerk Nederland en KNMO op cultuurnota

Koornetwerk Nederland en de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (hierna: KNMO) zien veel potentie in het voorgenomen nieuwe beleid voor cultuurparticipatie voor 2021-2024, dat minister Van Engelshoven op 11 juni 2019 presenteerde. Tegelijk roepen deze organisaties de minister op om, meer dan nu het geval is, de sector onderdeel te maken van ontwikkeling, inzet en uitvoering van dit beleid. 

De KNMO en Koornetwerk Nederland zijn er van overtuigd dat de ondersteuning veel dichter op de sector moet, veel concreter, praktischer en waar nodig ook discipline specifiek. Waar mogelijk moet vooral ook de sector zelf in staat worden gesteld om ondersteuning vorm te geven. Dit kan enkel bereikt worden door een goede en afgewogen samenwerking tussen overheden en de relevante ‘stakeholders’ zoals de KNMO en Koornetwerk Nederland.

Deze organisaties pleiten er dan ook voor om te komen tot een Nationaal Actieplan ‘Muziek Meemaken’: een actieplan waarin overheden, de sector met verenigingen en bonden en overige partijen gezamenlijk aan de slag gaan en mee invulling geven aan de doelstellingen zoals ook genoemd in uw uitgangspuntenbrief. En een actieplan waarbij lokaal, regionaal en landelijk afspraken gemaakt worden over een manier van ondersteunen en financieren die meer concreet en praktisch is.

Ondersteuning van vrijwilligers

Zo’n 1,5 miljoen Nederlanders zijn aangesloten zijn bij een culturele vereniging. Twintig procent van de leden zet zich daarnaast als vrijwilliger in om het vrijetijdsaanbod met voorstellingen,concerten, workshops, repetities mogelijk te maken, toegankelijk te houden en te verbinden met bijvoorbeeld het onderwijs. De vele vrijwilligers zien zich voor uitdagingen gesteld, die zowel veelomvattend, complex als inspirerend zijn. Voorbeelden zijn o.a. de toegenomen regelgeving (AVG, vergunningen), invulling van fair practice voor de verenigingen als werk- en opdrachtgever, maar ook het ontwikkelen van een nieuwe generatie actieve en diverse vrijwilligers die zich willen inzetten voor het verenigingsleven.

De KNMO en Koornetwerk Nederland zetten diverse middelen in om de diversiteit voor de toekomst te vergroten en een jonge generatie bestuurders en vrijwilligers te activeren. Zij werken hier actief samen met de sportsector die deze beweging reeds enige jaren geleden heeft ingezet. 

KNMO

De KNMO vertegenwoordigt 2400 amateur muziekverenigingen, met 140.000 aangesloten amateurmuzikanten, zoals: harmonieën, fanfares, brassbands, jeugdorkesten, showkorpen, symfonieorkesten en accordeonverenigingen. De KNMO stelt zich ten doel om de maatschappelijke positie van de amateurkunst te versterken, cultuurparticipatie en -educatie te bevorderen en de sector te innoveren. De koepel ondersteunt verenigingen en muzikanten waar het gaat om muzikale en bestuurlijke kwaliteitsverbetering. 

Koornetwerk Nederland

Koornetwerk Nederland verbindt de kleurrijke koorwerelden in Nederland. Met een actuele achterban van 140.000 zangers vormt Koornetwerk Nederland de grootste korenorganisatie in Nederland. Als vereniging van korenorganisaties ontwikkelt Koornetwerk Nederland meerjarenbeleid en initiatieven om zichtbaarheid en draagvlak van de Nederlandse koorsector te verbeteren en kwaliteitsontwikkeling en educatie te borgen voor de toekomst.

Lees de oproep die aan de minister is gedaan: Reactie KNMO Koornetwerk Cultuurbeleid 2021-2024.

Lees de Uitgangspunten Nieuw Cultuurstelsel.

Bart van Meijl
Voorzitter KNMO

Daphne Wassink
Voorzitter Koornetwerk

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *