Zilveren generatie is goud waard

In Klankwijzer Magazine jaargang 2021 2 brengt Mariëtte van Raalte verslag uit van het onderzoek dat ze namens de KNMO heeft gedaan naar het betrokken houden van de oudere generatie binnen de muziekvereniging. Daarvoor schreef ze in KNMO Klankwijzer al een inleidend artikel over het onderzoek en een aantal columns over de voortgang van haar onderzoek voor de opleiding Toegepaste Gerontologie. Ze sloot de opleiding in juli 2021 af met een prachtig eindresultaat.

De amateurmuziekwereld profileert zich graag als een van de weinige sectoren waar mensen van 8 tot 88 jaar op vrijwel gelijkwaardige basis samen hun hobby kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd stelt juist dat aspect muziekverenigingen vaak voor een dilemma. De toenemende vergrijzing van het ledenbestand past niet bij het clichébeeld van een flitsende en vitale vereniging. Door in het muzikale aanbod meer ruimte te bieden voor de specifieke wensen van de verschillende generaties, kan een muziekvereniging voor zowel jong als oud een fijne plek zijn. Dat is de boodschap die Mariëtte van Raalte in haar adviesrapport Verzilver de muziekvereniging meegeeft aan de amateurmuzieksector.

Mariëtte van Raalte: “Als toegepast gerontoloog heb ik gezien dat actieve kunst- en cultuurparticipatie beschermt tegen kwetsbaarheid, eenzaamheid en onnodige zorgvraag kan voorkomen. Het is dus belangrijk om vitale ouderen te stimuleren om actief te blijven. Hier ligt een uitgelezen kans voor muziekverenigingen waar al tienduizenden ouderen actief zijn.”

Lees hier het volledige verhaal in KNMO Klankwijzer Magazine
Magazine 2021 Zilveren generatie is goud waard

Foto: FV Media Producties

In de voorbeelden bij dit artikel op de Kennisbank vind je alle informatie over het onderzoek in publicaties uit KNMO Klankwijzer.

Ook het complete onderzoek met aanbevelingen kun je downloaden.
Adviesrapport Verzilver de Muziekvereniging KNMO

Vragen en/of opmerkingen hierover? Mail naar info@knmo.nl.

Kijk ook eens op de Facebookpagina @verzilverdemuziekvereniging