Het nieuwe KNMO kenniscentrum jeugd,
de plek over werving jeugdleden, muziekonderwijs en jeugdbeleid!

Er zijn in Nederland zo veel jeugd-initiatieven, deze ‘best practices’ moeten gedeeld worden.
Zo kunnen de meer dan 2000 verenigingen van elkaar leren en hoeft het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden te worden.

Nieuwste profielen

Een profiel geeft een kijkje in de keuken van de verenigingen.

Diverse vragen over gebruikte lesmethoden, betrokkenheid vereniging, verantwoordelijkheden
en resultaat worden concreet beantwoord.

Bekijk alle profielen

Projecten, lesmethoden en initiatieven

YAMAHA Blazersklas – muziek voor het leven

Blazersklas is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school. Wat is de Blazersklas: De Blazersklas is muziekles hebben met plezier, samen met klasgenoten op school vanaf de eerste dag! • De Blazersklas is een moderne, motiverende en

Meer over deze methode

Spelenderwijsorkest

Muziek, en vooral zélf muziek maken, draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Hoe sluit je aan bij de beleving van kinderen en hoe laat je hen samenwerken? Waar haal je speelmateriaal vandaan, hoe organiseer je optredens en hoe zorg je

Meer over deze methode

Take-off! een methode voor beginnend blaasorkest

Er is een nieuwe methode door Jan Utbult voor beginnende muzikanten in samenspeelvorm: Take-off! book 1 en book 2.   Om aan de slag te gaan met Take-off! heb je geen ervaring nodig, je kunt vanaf het begin meespelen met

Meer over deze methode

Bekijk alle lesmethoden

Oorsprong

Dit kenniscentrum is een initiatief van de KNMO commissie Jeugd en Educatie.