Inclusiviteit

Muziek verbindt. Toch zien we in de amateurwereld dat vooral witte, gezonde mensen met een redelijke tot goede financiële positie muziek maken. Steeds meer muziekverenigingen willen dat graag anders, al weten we nog niet zo goed hoe. Hoe betrekken we nieuwe Nederlanders bij onze verenigingen? Muziek is goed voor het brein, ook bij mensen die een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben, maar hoe bereiken we deze mensen en hoe kunnen we ze op structurele basis deel laten zijn van onze vereniging? En dan hebben we ook mensen die niet de financiële middelen hebben om muziek te maken, om lid van een vereniging te zijn. Een instrument is immers best duur en ook muzieklessen zijn duur. Wij hebben niet HET antwoord, maar willen wel graag verenigingen wat mogelijkheden laten zien. Is het jou al gelukt om mensen uit andere culturen, mensen met een beperking of sociale minima structureel deel te laten uit maken van je vereniging? Laat het ons dan weten via info@knmo.nl