Music unlimited

Het is eenvoudig om betekenisvolle dingen te doen. Verenigingen kunnen daar een geweldige maatschappelijke rol in spelen. Daarom: Music Unlimited”.
Bart van Meijl, voorzitter KNMO

Music Unlimited

Gestart in 2018 onder de naam Slag & Vlag, een initiatief van CGN en Philadelphia, is het fenomeen doorgegroeid als Music Unlimited. Met nieuwe partners HandicapNL en de KNMO en het Fonds voor CultuurParticipatie is het doel gesteld om aan het eind van de projectperiode 30 inclusieve verenigingen te hebben.
De inclusieve samenleving is een belangrijk en actueel onderwerp. Want waarom zouden we mensen bewust uitsluiten? Waarom zou je denken of zeggen “jij bent niet welkom bij onze vereniging”? En toch gebeurt het veel, teveel! Vaak onbewust. Bijdragen aan bewustwording helpt dan.

Music Unlimited draagt er toe bij dat mensen met een handicap, ongeacht of deze nou verstandelijk of lichamelijk is, zich kunnen aansluiten bij een vereniging. Net als ieder lid van de vereniging hebben zij eigen uitdagingen maar ook mogelijkheden. De zoektocht naar verbinding, ongeacht de beperking, levert voor alle betrokkenen voordeel op. Het geeft de vereniging leven meer kleur en het maakt de maatschappelijke rol & relevantie die jouw  vereniging kàn hebben nog sterker.

Ondanks alle coronamaatregelen is het aantal deelnemende verenigingen gegroeid. Eind 2021 zag het er als volgt uit:

Aantal verenigingen die een groep zijn gestart: 16
Aantal verenigingen die de start voorbereiden / op het punt staan te starten: 18

Daarnaast zijn er steeds meer verenigingen die nadenken over het starten van een “G-groep”. Het is prachtig om te ervaren hoe de beeldvorming omtrent inclusieve verenigingen  verandert.

de inclusieve vereniging wordt de norm” sprak CGN-voorzitter en KNMO bestuurslid Paul Doop tijdens het congres in oktober 2021. De lat ligt daarmee hoog, maar iedereen die ervaren heeft hoe het is om een groep voor mensen met een beperking toe te voegen aan de vereniging, is enthousiast. “Waarom hebben we dit niet eerder gedaan” klinkt steeds vaker.

We hebben geen invloed op de geschiedenis, wel op de toekomst. Een meer inclusieve toekomst, waarbij niemand gelijk is maar wel gelijkwaardig. Muziek- en dansverenigingen kunnen daar met hun activiteiten een belangrijke rol in spelen. Ze hoeven het alleen maar te willen.

Jelle Roeper
Projectleider Music Unlimited

Hoe het begon
Color Guard Nederland (zie www.cgnunited.nl) heeft in 2018 het initiatief genomen om muziekverenigingen in Nederland meer ‘inclusief’ te krijgen. Bij een aantal sporten is het voor verenigingen al heel gebruikelijk om ‘aangepast sporten’ aan te bieden, zoals bijvoorbeeld G-voetbal. Bij muziekverenigingen is dit nog zeldzaam.

CGN heeft contact gezocht met Philadelphia Zorg en gevraagd hierin samen op te trekken. Voor Philadelphia is ‘muziek in de zorg’ namelijk één van haar strategische punten. Met het programma PhiLaLa geeft ze een enorme impuls aan de kracht van muziek en de effecten daarvan binnen de zorg. Zo zijn CGN en Philadelphia strategische partners geworden in het ontwikkelen en opzetten van Slag & Vlag-groepen. Zij hebben een projectleider aangesteld om het inhoudelijk vorm te geven.

– ‘Slag’ is een slagwerkgroep die muziek maakt en waar individuele ontwikkeling hand in hand gaat met het groepsproces. Het hoofddoel is dat iedereen zijn/haar bijdrage levert naar eigen mogelijkheden om samen beter te worden.
– ‘Vlag’ is een groep die danst/beweegt op muziek met behulp van attributen(vlaggen) en waar individuele ontwikkeling hand in hand gaat met het groepsproces. Het hoofddoel is ook hier dat iedereen zijn/haar bijdrage levert naar eigen mogelijkheden om samen beter te worden.
Er is ook serieuze aandacht voor presentatie; niet alleen wát je doet, maar ook hóe en waar. De persoonlijke ontwikkeling en groei van de deelnemers staat, net als saamhorigheid en verbinding, centraal.

Slag & Vlag voor mensen met een verstandelijke beperking kan als nieuw onderdeel van een vereniging opgezet worden, dat volwaardig onderdeel uitmaakt van betreffende vereniging. Niet in plaats van dagbesteding of muziektherapie, maar juist aanvullend en als onderdeel van de maatschappij. Net als iedereen willen en kunnen ook zij sporten en muziek maken bij een vereniging; dat is waar inclusie over gaat.

CGN biedt muziekverenigingen graag de mogelijkheid om op te treden en draagt samen met Philadelphia graag bij aan de totstandkoming van muziek- en vlaggen groepen, ook wel color guard genoemd.

Informatie voor verenigingen om op te starten
Het plan in de bijlage beschrijft ideeën en opties om te starten met Slag & Vlag.

Projectplan-slag&vlag