Afschrijvingen

We krijgen regelmatig vragen over de termijn van afschrijving.

Er is niet echt een standaard afschrijftermijn te geven.
In het bedrijfsleven geldt als algemene stelregel een afschrijvingsperiode te kiezen die gelijk is aan de verwachte periode dat de investering technisch bruikbaar is. Op internet is informatie te vinden waarbij wordt aangegeven dat voor b.v. drum-instrumenten een termijn van 10 jaar wordt aangehouden en voor blaasinstrumenten 40 jaar, maar het zal afhangen van de intensiteit van het gebruik van de instrumenten. Een gemiddelde termijn van 15 jaar voor alle instrumenten wordt door andere verenigingen wel gehanteerd, dus dat komt neer op een afschrijvingspercentage van 6,67 over de nieuwwaarde.

Voor kleding kan aangehouden worden: uniformen die vrijwel alleen binnen gedragen worden, afschrijven op basis van 20 jaar. Uniformen die veel buiten worden gedragen, afschrijven in 5 tot 10 jaar. Het afschrijvingspercentage is volstrekt afhankelijk van het aantal malen dat het uniform binnen of buiten gedragen wordt.