Waarom heeft u statuten nodig?

Op de website van de Kamer van Koophandel staat waarom u statuten nodig heeft en wat erin moet staan.
Zie deze link: ondernemersplein van de KvK
Misschien wil de plaatselijke notaris de statuten goedkeuren tegen een speciaal tarief, als een vorm van sponsoring.

Waarom heeft u statuten nodig?
Statuten opstellen is een wettelijke verplichting bij de oprichting van een rechtspersoon. Statuten zijn de basis voor uw organisatie. Hierin staan de interne regels en afspraken van de rechtspersoon. Bijvoorbeeld: in de statuten staat hoe de bestuurders worden benoemd. Als er ooit onduidelijkheid is over hoe uw organisatie moet handelen, dan leest u in de statuten wat u moet doen. En welke gevolgen dat heeft. U legt statuten vast bij een notaris. Als u de statuten verandert, moet u dat ook vastleggen bij de notaris. Dit is wettelijk verplicht. Statuten wijzigen of vastleggen bij de notaris kost geld.
(Bron: KvK)

Waarom statuten wijzigen
De statuten zijn de regels van de vereniging. De Kamer van Koophandel noemt onderstaande punten
• Naam van de vereniging
• Vestigingsplaats
• Doel van de vereniging
• Verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
• Manier van bijeenroepen van Algemene Ledenvergadering
• Bestemming van het eigen vermogen van de vereniging als de vereniging stopt

Veranderen het doel of andere afspraken die in de statuten zijn vastgelegd, dan moeten ook de statuten gewijzigd worden. Die wijziging moet ook worden goedgekeurd door de leden.