Over ons

De vereniging Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) stelt zich als overkoepelende muziekorganisatie ten doel: het op landelijk niveau bevorderen van de (amateurmuziek) muziekbeoefening en aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening en het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden en de daarbij aangesloten verenigingen.

De KNMO wil dit doel bereiken door

 • het onderhouden van contacten met de media, bedrijfsleven, overheid, politiek en landelijke organisaties die werkzaam zijn op het terrein van muziekbeoefening in de meest ruime zin van het woord, het organiseren van informatiebijeenkomsten, het verzorgen van promotionele activiteiten;
 • het samenstellen van wedstrijdreglementen voor alle soorten concoursen en wedstrijden;
 • het samenstellen van repertoria voor de concoursen en wedstrijden;
 • het organiseren van kampioenswedstrijden;
 • het onderhouden van een lijst van juryleden;
 • het beschikbaar stellen van raamleerplannen voor examens voor alle onderdelen van het werkveld van de KNMO;
 • het beschikbaar stellen van eretekenen voor bijvoorbeeld jubilerende muzikanten;
 • het uitgeven van een periodiek voor alle verenigingen (Klankwijzer);
 • het uitreiken van de KNMO-Award (vanaf 2018)
 • en overige zaken ten behoeve van de belangenbehartiging
 • en verder samenwerking met andere (muziek)organisaties in binnen- en buitenland.

Op 1 september 2018 is de kennisbank van de KNMO online gegaan. Een vergaarbak van alle kennis en ervaring die in het land is opgedaan door regionale en categorale muziekbonden en door muziekverenigingen. De KNMO kennisbank wil een interactief platform zijn, dus heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen, mail dan naar kennisbank@knmo.nl.


Dagelijks Bestuur:

Voorzitter:  Bart van Meijl  –  Utrecht,  voorzitter@knmo.nl
Vicevoorzitter:  Toon Peerboom  –  Kerkrade,  vicevoorzitter@knmo.nl
Secretaris:  Karin den Otter-Van der Velden – Didam, secretaris@knmo.nl
Penningmeester:  vacature
Dagelijks Bestuurslid:  Erik Kobes  –  Vriezenveen,  e.kobes@knmo.nl

Algemeen Bestuur

 • Bart van Meijl
 • Toon Peerboom
 • Karin den Otter-Van der Velden
 • Erik Kobes
 • Sikke Dijkstra (MGD)
 • Johan Meesters (OMF)
 • Jack Stolp (OBM)
 • Chris Timmer (MBGF)
 • Arnold van Workum (MNHU)
 • Peter Koeman (ZMB)
 • Joop van de Meulenreek (BBM)
 • Noël Lebens (LBM)
 • Manon Pelzer (LBT)
 • Jan Sier (FASO)
 • Evert van Amsterdam (NOVAM)
 • Johan Jansen (doelgroep blaasmuziek)
 • Paul Doop (doelgroep CGN)
 • Jaap van Waveren (doelgroep SMP)
 • Sikke Dijkstra a.i. (generieke cie. E&J)