Modelovereenkomst voor Dirigenten en Instructeurs

Modelovereenkomsten

De belastingdienst heeft inmiddels een aantal modelovereenkomsten goedgekeurd. Op deze pagina zijn twee van de best toepasbare overeenkomsten weergegeven, waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking. Zolang de opdrachtgever en de opdrachtnemer werken volgens een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Daarom is het handig om zo’n overeenkomst te gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Een algemene modelovereenkomst of voorbeeldovereenkomst hoeft niet eerst aan de belastingdienst voorgelegd te worden. U hoeft de overeenkomst zelfs niet te ondertekenen. Zolang de opdrachtgever en opdrachtnemer maar met elkaar afspreken volgens welke modelovereenkomst er gewerkt wordt. Dat kan door bijvoorbeeld in de e-mail of de opdrachtbevestiging te verwijzen naar het kenmerk (nummer) van de overeenkomst.

De komende tijd zal de belastingdienst regelmatig nieuwe overeenkomsten publiceren.

Nog een artikel over deze kwestie vindt u hier:

http://www.allarts.nl/nl-NL/nieuws/246/hoe-verder-met-de-artiestenregeling-na-afschaffing-var.html

Overeenkomsten aanpassen

Bij het beoordelen van de overeenkomsten is alleen gekeken naar fiscaal relevante bepalingen. Dit zijn de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. Deze bepalingen zijn gemarkeerd en u mag ze niet aanpassen. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen aan uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

Algemene modelovereenkomsten

De algemene modelovereenkomsten zijn breed toepasbaar: Hiermee zijn vrijwel alle arbeidsrelaties gedekt waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking. Om wat voor werk het gaat en binnen welke branche, is niet van belang.

Alle algemene modelovereenkomsten hebben een toelichting, waarin de voorwaarden staan waaronder u er gebruik van kunt maken. Daarnaast heeft elke overeenkomst een datum van beoordeling en een kenmerknummer.

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST | GEEN WERKGEVERSGEZAG

Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06-2 | 29 – 02 – 2016

VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE
Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596334 | 13 – 10 – 2015
Met name deze laatste lijkt uitermate geschikt voor dirigenten, repetitoren enzovoort.
Voor solisten die ingehuurd worden kan beter naar één van de andere voorbeeldovereenkomsten uitgeweken worden. Zie hiervoor http://www.belastingdienst.nl/
(voorbeeldovereenkomst artiest individueel of artiestengezelschap)

Ook de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs heeft een modelovereenkomst laten goedkeuren door de belastingdienst.
BvOI Modelovereenkomst voor Dirigenten en Instructeurs 2016

en door een FASO-lid bewerkt als “word” document zodat het document makkelijk te bewerken is en met een aanpassing aan het reizen per OV : modelovereenkomst voor dirigenten aangepast