Modelovereenkomst voor Dirigenten en Instructeurs

Modelovereenkomsten

De belastingdienst heeft een aantal modelovereenkomsten goedgekeurd. Op deze pagina zijn twee van de best toepasbare overeenkomsten weergegeven, waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking. Zolang de opdrachtgever en de opdrachtnemer werken volgens een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Daarom is het handig om zo’n overeenkomst te gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Een algemene modelovereenkomst of voorbeeldovereenkomst hoeft niet eerst aan de belastingdienst voorgelegd te worden. U hoeft de overeenkomst zelfs niet te ondertekenen. Zolang de opdrachtgever en opdrachtnemer maar met elkaar afspreken volgens welke modelovereenkomst er gewerkt wordt. Dat kan door bijvoorbeeld in de e-mail of de opdrachtbevestiging te verwijzen naar het kenmerk (nummer) van de overeenkomst.

De komende tijd zal de belastingdienst regelmatig nieuwe overeenkomsten publiceren.

Lees hier een artikel van All Arts belastingadviseurs over deze kwestie.

Overeenkomsten aanpassen

Bij het beoordelen van de overeenkomsten is alleen gekeken naar fiscaal relevante bepalingen. Dit zijn de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. Deze bepalingen zijn gemarkeerd en u mag ze niet aanpassen. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen aan uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

Algemene modelovereenkomsten

De modelovereenkomsten zijn breed toepasbaar: Hiermee zijn vrijwel alle arbeidsrelaties gedekt waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking. Om wat voor werk het gaat en binnen welke branche, is niet van belang.

Alle modelovereenkomsten hebben een toelichting, waarin de voorwaarden staan waaronder u er gebruik van kunt maken. Daarnaast heeft elke overeenkomst een datum van beoordeling en een kenmerknummer.

Modelovereenkomst docent cultuureducatie 2022
Beoordeling Belastingdienst nr. 90520218533710 d.d. 10 maart 2022

BvOI Modelovereenkomst voor Dirigenten en Instructeurs 2022
Beoordeling Belastingdienstnr.  91320217459510 I 28 – 10 – 21

De KNMO heeft geen ziekengeldverzekering voor dirigenten in haar verzekeringspakket. Voorheen kon deze verzekering worden afgesloten via de Bond van Orkestdirigenten, maar deze mogelijkheid is komen te vervallen. Wij adviseren verenigingen om niet zelf een verzekering voor de dirigent af te sluiten, maar om dit door de dirigent zelf te laten doen. De dirigent is als het goed geregeld is, namelijk niet in loondienst bij de vereniging maar gecontracteerd op basis van een overeenkomst van opdracht. Bij ziekte, ongeval of andere incidentele omstandigheden laat hij/zij zich vervangen door een dirigent/instructeur die een vergelijkbare deskundigheid bezit. Zie de modelovereenkomst van de BvOI.