Adviesbedragen dirigenten en instructeurs

De KNMO adviseert u v.w.b. de adviesbedragen voor dirigenten en instructeurs de websites te raadplegen van de Vrije KNTV (Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging) en van de BvOI (Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs.

 

Let op: dit betreft adviesbedragen waarover u met een dirigent in onderhandeling kunt gaan.