Adviesbedragen dirigenten en instructeurs

De KNMO adviseert u v.w.b. de adviesbedragen voor dirigenten en instructeurs de website van de BvOI (Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs) te raadplegen.

Op de site van de Nederlandse Toonkunstenaars Bond www.ntb.nl  treft u ook een tarievenlijst aan. Deze tarieven zijn gemiddelden en vertegenwoordigen dan ook geen voorschrift. Ook zijn zij niet in alle gevallen representatief.
Alle tarieven zijn, tenzij anders vermeld, bruto per persoon en exclusief eventuele reis- en verblijfkosten en btw. Voor ieder vermeld bedrag geldt dat er géén afkoop van auteurs- en/of naburige rechten plaatsvindt.

Let op: dit betreft adviesbedragen waarover u met een dirigent in onderhandeling kunt gaan.