Bonden

Bij de KNMO zijn de volgende bonden aangesloten:

  • Muziekbond Groningen en Drenthe: MGD
  • Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân: OMF
  • Overijsselse Bond van Muziekverenigingen: OBM
  • Muziekbond Gelderland-Flevoland: MBGF
  • Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht: MNHU
  • Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen: ZHBM
  • Zeeuwse Muziek Bond: ZMB
  • Brabantse Bond van Muziekverenigingen: BBM
  • Limburgse Bond van Muziekgezelschappen: LBM
  • Limburgse Bond van Tamboerkorpsen: LBT