Uitspraak inzake arbeidsovereenkomst dirigent

De meeste muziekverenigingen huren een dirigent in als ZZP’er. Samen met de Bond voor Orkestdirigenten en Instructeurs heeft de KNMO hiervoor modelovereenkomsten opgesteld. Daarmee wordt voorkomen dat de samenwerking met een dirigent als verkapt dienstverband kan worden gezien. Als er namelijk sprake zou zijn van een dienstverband zijn er voor een muziekvereniging grote financiële consequenties als er een conflict zou ontstaan, bijvoorbeeld als de overeenkomst door de vereniging wordt beëindigd. Via onderstaande links leest u daarover meer.

Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de KNMO. Als er toch een conflict ontstaat, is het goed te weten dat de KNMO rechtsbijstand verleent aan alle bij de bonden aangesloten verenigingen.

https://frieschdagblad.nl/2019/10/8/rechter-oordeelt-dirigent-is-niet-in-dienst-van-muziekvereniging

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument