Nekklachten: hang je instrument aan een elastiek

Dr. Kees Hein Woldendorp, revalidatiearts en medisch coördinator van het Revalidatie Expertise Centrum voor Muziek & Dans
(REC-MD) van Revalidatie Friesland, schrijft regelmatig voor KNMO Klankwijzer een blog. In deze aflevering gaat hij in op een
praktijkgeval over nekklachten.

Het volledige artikel lees je hier