Mikken op late roeping loont (2)

De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Tijd voor de
ledenwerfcampagnes. Muziekverenigingen richten hun pijlen vrijwel uitsluitend
op kinderen. Dat daarmee een belangrijke doelgroep over het hoofd wordt
gezien, bewijst het succes van de Nij Talint Orkesten in de provincie Friesland.
Een initiatief dat zich richt op volwassenen. In de digitale uitgave van vorige
week gingen we in op de gedachte achter het programma. In deze aflevering
belichten we de opzet ervan en peilen we reacties van diverse betrokkenen.

Deel 2 lees je hier op pagina 4.