KNMO Award 2020 inzending: Gendts Bevrijdingsfestival

Dit jaar vieren wij 75 jaar bevrijding.
In Gendt, gelegen tussen Arnhem en Nijmegen is in de 2e wereld oorlog veel gevochten. “The Island” (vrij vertaald – ‘het eiland’) werd het gebied waar Gendt in ligt ook wel genoemd. Dat kwam omdat het gebied ‘op een eiland lag’ verbonden aan Nijmegen met de Waalbrug (die kapot was) en noordelijk door de platgebombardeerde John Frostbrug bij de Rijn in Arnhem.

Tijdens de oorlog zijn alle inwoners uit Gendt geëvacueerd geweest. Er zijn nog levende Gendtenaren die de oorlog hebben meegemaakt en er dus over kunnen vertellen: Het verhaal van die mensen MOET verteld worden en vooral ook worden vastgelegd.

Om dat mogelijk te maken hebben een viertal lokale ‘clubs’ de handen ineengeslagen en hebben met elkaar een unieke verbinding gezocht: Kerkgemeenschap H. Maria Magdalena, Historische Kring Gente, Oorlogsmuseum Niemandsland en Schuttersgilde St. Sebastianus. Samen organiseerden zij het Gendts Bevrijdingsconcert.

Laatst genoemde is de initiator. Schuttersgilde St. Sebastianus heeft binnen de gemeenschap van Gendt een nadrukkelijke, zeer verbindende factor en dus maatschappelijke functie. De vereniging is opgericht in 1499 en heden ten dage bestaat die uit ruim 900 leden (wetende dat Gendt ongeveer 7000 inwoners heeft!).
Juist daarom ook is het St. Sebastianus geweest die het initiatief heeft genomen om de oorlogsverhalen, de verhalen uit de overlevering, vast te willen leggen in een film zodat die in lengte van dagen gedeeld en overgedragen kan worden met en naar volgende generaties.

In aanloop werd bij St. Sebastianus bekend dat Historische Kring Gente een lezing wilde organiseren in verband met 75 jaar bevrijding. Zij wisten op dat moment nog niet wanneer. Deze lezing, gegeven door Bauke Huisman, gaat specifiek over WOII in de Betuwe. Wat al wel vast stond was dat zondag 19 januari Oorlogsmuseum Niemandsland in Gendt een vernieuwde tentoonstelling wilde gaan openen. We zijn toen met alle ‘clubs’ aan tafel gaan zitten en zijn toen gekomen tot het:
Gendts Bevrijdingsfestival op 17, 18 en 19 januari 2020
– Vrijdag 17 januari de presentatie door Bauke Huisman over WOII in de Betuwe.
– Zaterdag 18 januari bevrijdingsconcert*
– Zondag 19 januari de vernieuwde tentoonstelling van het museum.

*Tijdens het concert werden de verhalen en beelden uit de oorlog verteld en op beeld getoond. De hoofdrolspelers zijn Gendtenaren die het verhaal van de oorlog vertellen. Hiervoor hebben we uiteraard ook de Historische Kring nodig voor foto- en beeldmateriaal en de mensen van Oorlogsmuseum Niemandsland. Dit alles is ingedeeld in hoofdstukken:
1. De Mobilisatie
2. De Duitse inval
3. De Bezetting
4. D-Day
5. Market Garden
6. De Bevrijding
7. Herdenking
8. Terugkeer
Er worden interviews afgenomen / gehouden. Per hoofdstuk zoals hierboven geschreven vertelt de persoon zijn of haar herinneringen; Wat gebeurde er, hoe werd je geïnformeerd, waar was je op welk moment, waar ging je heen, welke gevoel had je op dat moment en welk gevoel heb je daar nu nog over, wat weet je er nog van, welke indruk heeft het op je gemaakt, etc. etc. etc.

Om een beeld/idee te krijgen hoe dit alles vorm kreeg een aantal sneak previews, klik hier of hier:

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om één specifiek verhaal uit de oorlog dat al op papier staat te vermelden. Dit verhaal komt namelijk ook terug in de film.
NOTE:
In augustus 1939 werd de mobilisatie afgekondigd. Van ons Schuttersgilde was Wim Schouten destijds de Koning. Zijn zoon Eef Schouten leeft nog. Maar wie is of was Wim Schouten nu eigenlijk? Naast Koning is Wim Schouten de Opa van onze huidige Minister van Defensie mevrouw Ank Bijleveld-Schouten en voorm. Gelders Gedeputeerde Bea Schouten. De familie Schouten; meneer Eef Schouten, de Minister van Defensie mevrouw Ank Bijleveld-Schouten en Bea Schouten Gelders voorm. Gedeputeerde, waren ook aanwezig zaterdag 18 januari net als de CvdK de heer John Berens. Zij zijn op de film te zien. https://youtu.be/sEA6y0l0Z8o

participerende partijen:
www.museumniemandsland.nl/
www.historischekringgente.nl/
www.rkparochiemariamagdalena.nl/
www.sebastianus.nl/

Het volledige concert is via deze link te bekijken.