KNMO Award 2019 inzending: Programma jubileumjaar

Met een aantrekkelijk programma voor het 110-jarig jubileum, passend bij het dorp, voor jong en oud op 11 momenten in het jaar met de hele vereniging en/of ensembles is Juliana Almen is wellicht artistiek niet zo vernieuwend maar toch een voorbeeld voor andere verenigingen.

In het krimpdorp Almen met amper 1000 inwoners is Juliana een bloeiende, gezonde vereniging met ruim 55 leden en 7 jeugdleden, die gedragen wordt door het dorp. Gedurende 11 maanden van het jaar vinden op diverse locaties in Almen activiteiten plaats. Via een presentatie zijn de ideeën aan de leden vertoond en zijn deze enthousiast gemaakt. De vereniging wil iets doen voor de gemeenschap waardoor zij gedragen wordt. Activiteiten in het kader van het jubileum in 2019: playbackshow, lunchconcert voor ‘bedaarden’, muzikaal ommetje, Meer muziek op school, jubileumdag en Maestroconcert, Optocht Almens feest, openluchtconcert, openbare repetities, diner ‘frappant’, intocht van Sinterklaas, spelen op de kerstmarkt en tijdens de kerstnachtdienst.