In veilige handen bij Soli

Muziekvereniging Soli heeft op haar website omgangsregels geplaatst. De vereniging zegt daarover:

“In veilige handen

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen binnen onze vereniging. Dit betekent dat er binnen de vereniging omgangsregels gelden die voor alle betrokkenen van toepassing zijn. Deze regels zijn opgesteld in een gedragscode. In deze gedragscode tref je zaken aan die heel logisch lijken en die het voor iedereen mogelijk moeten maken om te weten dat je binnen Soli “in veilige handen” bent. De code wordt binnen het verenigingsleven, vooral sportverenigingen, in Nederland veelvuldig toegepast en is door de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (N.O.V.) opgesteld.

Hoe is dit tot stand gekomen

Eind 2013 is er binnen Muziekvereniging Soli een werkgroep gevormd vanuit de vraag in een Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden hoe we ervoor kunnen zorgen dat leden, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers van onze muziekvereniging ‘In Veilige Handen’ zijn. Vervolgens hebben we gebruikgemaakt van een stappenplan van de NOV en hebben eind 2014 als vereniging de intentieverklaring ondertekend. In 2015 heeft Soli aangegeven dat alle vrijwilligers maar ook de vaste medewerkers als instructeurs en dirigenten, deze gedragscode moeten ondertekenen. Hiermee kunnen we grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen maar we hebben een gemeenschappelijk kader om elkaar aan te spreken op ongewenste zaken, als seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

V.O.G.

Met het tekenen van de gedragscode wordt tegelijkertijd toestemming gegeven aan het bestuur om een Verklaring Omtrent Gedrag een zogenaamde V.O.G. voor je aan te vragen. De verklaring wordt afgegeven door Justis, onderdeel van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie.”

Lees hier hoe Muziekvereniging Soli zorgt voor een prettige en veilige muziekvereniging.

Muziekvereniging Soli bestaat uit ongeveer 170 enthousiaste leden van jong tot oud. De vereniging is in 1909 opgericht in Driehuis en is altijd een belangrijke culturele factor in de omgeving geweest.

Goed muziekonderwijs staat voorop bij Soli. Maar ook gezelligheid is belangrijk, en zelfredzaamheid. Soli heeft een eigen verenigingsgebouw, en kan daardoor veel activiteiten ontplooien. Indrukwekkend zijn de uitgebreide muziekbibliotheek, opgezet door Han Bontebal en Floor Out,  de spiegelzaal waar de balletschool Jolein en het eigen TwirlTeam oefenen. Ook de inzet van met name de Beheercommissie, om het gebouw in goede staat te houden kan niet onvermeld blijven.

Lees hier meer over Muziekvereniging Soli.