Enquête

Een enquête kan je helpen om te achterhalen wat je leden willen, of ze nog tevreden zijn. Het is het startpunt voor discussie, het bepalen van je identiteit, het ontwikkelen van je visie. Waar sta je als vereniging en waar wil je naar toe? We geven je een voorbeeld. Dat kun je natuurlijk naar eigen inzicht aanpassen.

1 Het niveau van het orkest

Deze vraag gaat over het niveau van de vereniging. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met onderstaande stellingen.

Oneens Neutraal Eens
Het niveau is goed
Het niveau mag hoger
Het niveau mag lager

Toelichting:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 De dirigent

Deze vraag gaat over de dirigent. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met onderstaande stellingen.

Oneens Neutraal Eens
De dirigent houdt vaart in de repetities
De dirigent verdeelt de aandacht over de te spelen werken goed
De dirigent geeft alle muzikanten/secties voldoende aandacht
Aan het eind van de repetitie heb ik veel gespeeld
De dirigent kan goed uitleggen hoe ritmes en melodiën gespeeld moeten worden
De dirigent besteedt voldoende aandacht aan stemming en balans

Toelichting:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3 Het repertoire

Deze vraag gaat over repertoire dat we spelen. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met onderstaande stellingen.

Oneens Neutraal Eens
Het repertoire is gevarieerd
Het repertoire is uitdagend 
Het repertoire is te moeilijk
Het repertoire is te makkelijk
Optie: Benoem repertoirestijlen die je speelt afzonderlijk en vraag of je leden het leuk vinden.
– Symfonische blaasmuziek
– Arrangementen van klassieke muziek
– Arrangementen van populaire muziek
– Film, musical, game muziek
– Marsmuziek

Toelichting:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4 De activiteiten van de vereniging

Deze vraag gaat over de activiteiten van de vereniging. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met onderstaande stellingen.

Oneens Neutraal Eens
Het aantal activiteiten is prima zo
Het aantal activiteiten mag meer zijn
Het aantal activiteiten mag minder zijn
De activiteiten zijn goed goed georganiseerd
Optie: Benoem je activiteiten afzonderlijk en vraag per activiteit of je leden het leuk vinden.
-Concours
-Festival
-Promsconcert
-Familieconcert
-Voorjaars-/Najaars-/Familieconcert
-Streetparade
-Taptoe

Toelichting:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5 Organisatie en bestuur

Deze vraag gaat over de organisatie/het bestuur. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met onderstaande stellingen.

Oneens Neutraal Eens
Ik krijg voldoende informatie over de activiteiten van de vereniging
Ik weet bij wie ik terecht kan met mijn vragen en opmerkingen
De organisatie luistert goed naar de wensen van de leden

Toelichting:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6 De sfeer binnen de vereniging

Deze vraag gaat over de sfeer binnen de vereniging. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met onderstaande stellingen.

Oneens Neutraal Eens
Ik voel me betrokken bij de vereniging
Er is een goede onderlinge sfeer
Er zijn geen kliekjes binnen de vereniging
Niemand wordt bij onze vereniging buitengesloten/staat in de pauzes alleen
Ik zie andere leden ook buiten de vereniging

Toelichting:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7 Diversen

In deze vraag peilen we je tevredenheid over diverse onderwerpen. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met onderstaande stellingen.

Oneens Neutraal Eens
We hebben een fijne repetitieruimte
We hebben een goede locatie voor onze optredens
Ik speel op een goed instrument

 

Mis je nog een vraag?:……………………………………………………………………………….