Vanaf nu verkrijgbaar: Ervaringsgerichte Algemene Muzikale Vorming

Als je muzikant wilt worden, moet je heel veel leren, zoals technische vaardigheden, bijvoorbeeld motoriek, houding en ademhaling. Maar ook moet je muziek leren begrijpen. Dit leren begrijpen van muziek is waar je als docent in de AMV-les een basis voor wilt leggen.
Het uitgangspunt van dit boek “Ervaringsgerichte Algemene Muzikale Vorming” is ‘Muziek als taal’.

Als je nadenkt over de manier waarop wij als kind hebben leren lezen en schrijven, is dat vooral vanuit ervaring:
Vanaf de eerste jaren tot ongeveer groep 2 van de basisschool is het van brabbeltaal naar een behoorlijke woordenschat gegroeid, voordat begonnen wordt met lezen en schrijven. Dit lezen en schrijven wordt aangeleerd van losse letters, via kleine woordjes (spellen), zinnetjes naar uiteindelijk stillezen! Het is dus een lange weg van stapsgewijze ervaring naar het kunnen verklanken van notatie!

Vreemd genoeg is men vaak verbaasd dat je als muzikant zo maar van blad kunt zingen wat er staat, maar toch is dit een belangrijke voorwaarde om je te kunnen blijven ontwikkelen als muzikant. Zeker omdat de meeste leerlingen ‘bladlezers’ zullen worden, verdient zo’n benadering een plek in de AMV-les. De verklanking van de notatatie heeft bij muziek twee aspecten: het innerlijk kunnen
horen, maar zeker niet minder ook het kunnen ‘voelen’ van het ritme.

Zingen is bij uitstek een manier om het gehoor van hardop naar innerlijk te ontwikkelen. Daarnaast is het leren voelen van ritmes – door het te kunnen koppelen aan een puls (de beat, of ‘de maat’) ook een belangrijk lesdoel. Vandaar dat ‘bewegen op muziek’ in elke les een plaats verdient. Voldoende bewegingsruimte in het lokaal is daarbij belangrijk.

In deze handleiding worden geen kant en klare lessen aangereikt. De bouwstenen melodie, ritme en puls worden eerst los van elkaar behandeld en daarna worden ze samengevoegd.
Het is aan jou om deze tools naar eigen inzicht en ervaring in je lessen te integreren.

Deze handleiding is niet bedoeld ter vervanging van gangbare methoden, maar als verbreding van de muzikale vorming.
Voor de toepassing van de in dit boek besproken benadering is het belangrijk dat de notatie van de in dit boek gebruikte leerliedjes pas aan het eind van het proces aan bod komt. Voorbeelden van werkbladen voor de eerste notatieoefeningen zijn te vinden op www.muziekvoordeklas.com.

Hendrik Jan Lindhout, maart 2021.

Downloads